Pontszámítás módja

A maximálisan elérhető pontszám 500 pont, amely kétféleképpen kerülhet kiszámításra:

A. tanulmányi pontok (max. 200 pont) + érettségi pontok (max. 200 pont) + többletpontok (max. 100 pont)

B. érettségi pontok (max. 200 pont) × 2 + többletpontok (max. 100 pont)

A kétféle pontszámítási módszer közül automatikusan azt veszik figyelembe, amelyik a jelentkező számára kedvezőbb.

Tanulmányi pont (maximum 200 pont)
Meghatározott tantárgyak utolsó tanult két középiskolai év végi eredményeiből (maximum 100 pont) és az érettségi bizonyítványban szereplő öt tárgy százalékos eredményéből (maximum 100 pont) tevődik össze, számítása nem kötelező.

Érettségi pont (maximum 200 pont)
Az adott szakhoz előírt két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye az előírt szinten (közép vagy emeltszint), számítása – művészet és művészetközvetítés képzési terület, valamint edző alapképzés kivételével – kötelező. Érettségi vizsgatárgyanként maximum 100-100 pont kapható.

Többletpont (maximum 100 pont)
Emelt szintű érettségiért vizsgatárgyanként 50 pont, államilag elismert, komplex középfokú nyelvvizsgáért 28 pont, komplex felsőfokú nyelvvizsgáért 40 pont, OKJ-s végzettségért 32 pont jár. Sporteredményekért, Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1-30. helyezésért, továbbá az esélyegyenlőség jegyében további pontok adhatók, de a többletpontok összege nem haladhatja meg a 100 pontot.