Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak tantervi táblázata.

félévi részletes tantárgyprogramok letölthetőek a tantárgyak nevére kattintva és az AREK FTP szerverén a PUBLIC / HIRDET / Tantargyprogramok / 2014_2015_1 mappából.

  Természettudományi alapismeretek   
BRKAM11SLM     Alkalmazott matematika
BRKOP11SLM Optimum számítási módszerek
BRKMF11SLM Műszaki fizika
BRKMV11SLM Mechanika válogatott fejezetei
BRKVI11SLM Válogatott fejezetek villamosságtanból 
BRKHA12SLM Hő- és áramlástan válogatott fejezetei
BRKAT12SLM Anyagtudomány
  Szab.választható  term.tud. tantárgy 
BRKMT1VSLM     Mechatronika és természettudományok
BRKPCV5SLM Mérnöki programozás C nyelven
BRKCP2VSLM C++ programozás mérnöki szempontból
  Gazdasági és humán ismeretek
BRKUG12SLM Üzleti gazdaságtan
BRKMM13SLM Mérnöki menedzsment-min.biztosítás
  Szab.választható gazd-hum. tantárgy
BRKME14SLM     Mérnöki etika
  Szakmai törzsanyag
BRKIN11SLM Beágyazott informatikai rendszerek
BRKEL12SLM Elektronika
BRKMO12SLM Műszaki optika
BRKFM12SLM Finommechanika
BRKRI12SLM Rendszer és irányításelmélet
BRKMS12SLM Mechatronikai szerkezetek
BRKJE12SLM Jelanalízis, érzékelők (aktuátor,szenzor)
BRKMR14SLM Intelligens mérnöki rendszerek
BRKMS13SLM Számítógépes tervezőrendszerek
BRKST12SLM Modellezés és szimuláció
BRKGI13SLM Gépi intelligencia
  Differenciált szakmai ismeretek
BRKIB13SLM Intelligens berendezések
BRKMO13SLM Mobilszerkezetek mechatronikája
BRKKG14SLM Korszerű gyártástechnológia
  Szab.választható szakmai tantárgy
BRKLM2VSLM Lágyszámítási módszerek alkalmazása
BRKLRRVSLM Légi robotok repülésszabályozása
  Kötelezően választható
BRKMB14SLM Mechatronikai szerkezetek megbizhatósága
BRKIE14SLM Intelligens épületek
BRKFR14SLM Felügyeleti rendszerrek
BRKCP14SLM C++ programozás

Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak tanterve érvényes: 2013.09.01-től.