A tantárgy célja

A hallgatók önálló részfeladatok kidolgozása útján ismerjék meg egy valós ipari, és/vagy gazdasági gyakorlati probléma csoportmunkával történő megtervezésének, szervezésének, megoldásának és bemutatásának (prezentálásának) menetét. Az ipari, a kereskedelmi és a szolgáltató vállalati igényeknek megfelelően a hallgatók kompetencia alapú készségfejlesztése, elsődlegesen az együttműködés, a csoportban való munkavégzés területén, valamint az elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetése terén.

A munka eredményeként valamilyen működőképes eljárás, eszköz, vagy egyéb szellemi termék kerül kidolgozásra és a szakmai szabályai szerint dokumentálásra.
A hallgatók a projektmunka során elsajátíthatják azt a feladatmegoldó képességet, látásmódot, gondolkodást, amelyet az egyetem elvégzése után leendő munkahelyükön elvárnak majd tőlük.

Ajánlott és maximális csoport létszám: 3 fő / projekt.

A tantárgy követelményei

A tantárgy követelménye: Évközi jegy, előkövetelménye: minimum 100 kredit (mérnök-informatikus alapszakon mintatanterv szerinti előrehaladás esetén 65 kredit), valamint két szakmai tantárgy teljesítése.

A tantárgynak prezentációval és projekt záró dokumentummal kell zárulnia. A prezentációt szakonként az oktatók és a hallgatók nyilvánossága előtt szervezzük meg a szakfelelősök koordinálásával. Pótlási lehetőség nem tartozik a tantárgyhoz.

4. félév
5. félév
6. félév
7. félév
Földmérő és földr. mérnöki
 
Projektmunka
Szakdolgozat 1.
Szakdolgozat 2.
Gépészmérnöki
 
Projektmunka alapjai
Projektmunka
Szakdolgozat
Mérnök-informatika
Projekt 1.
Projekt 2.
Projekt 3.
+ Szakdolgozat 1.
Projekt 4.
+ Szakdolgozat 2.
Műszaki menedzser
 
 
Projektmunka
Szakdolgozat
Villamosmérnöki
 
Projekt 1.
Projekt 2.
Szakdolgozat

A tantárgy oktatás-szervezése

  1. Hallgatói tárgyfelvétel a Projektmunka kurzusra.
  2. Témaválasztás és a csoportok (1-3 fős) kialakítása.
  3. Ütemterv elkészítése, melynek minimum négy teljesítési határidővel ellátott részfeladatot kell tartalmaznia.
  4. A félév során minimum 4 konzultáció a belső konzulenssel.
  5. Írásbeli beszámoló leadása a konzulensnek.
  6. Projektbeszámoló prezentáció megtartása legkésőbb a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig, a szakfelelős által megszervezett időpontban.