Szakdolgozat/Diplomamunka készítésre vonatkozó útmutató

A szakdolgozat/diplomamunka elkészítését és beadását az Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrendje szabályozza.

https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/2-az-obudai-egyetem-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzata/iii-kotet-hallgatoi-kovetelmenyrendszer/16-az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje/

A teendők akár az őszi, akár a tavaszi félévben készítik, illetve 2 féléves tárgy esetén fejezik be a szakdolgozatot/diplomamunkát ugyanazok, értelemszerűen csak a határidők módosulnak. Teendők felsorolása időrendi sorrendben:

 1. Szakdolgozati és diplomamunka témák meghirdetése
 2. Témajelentkezés
 3. Szakdolgozat / Diplomamunka tárgy felvétele
 4. Végleges szakdolgozati feladatkiírás elkészítése, titkosítási kérelem leadása
 5. Szakdolgozati és diplomamunka feladatlapok kiadása, aláírt titkosítási dokumentumok leadása
 6. Központi konzultáción, minimum 4 egyéni konzultáción (2 féléves tárgy esetén mindegyik félévben) való részvétel
 7. A szakdolgozatot, diplomamunkát a Diplomamunka Portálra kell feltölteni (https://diploma.uni-obuda.hu/), innen kerül át a plágiumellenőrzőbe.
      A plágiumellenőrzés eredménye is ezen a felületen tekinthető majd meg.
      Záróvizsga jelentkezés a NEPTUN rendszerben.
 8. Bírálat megtekintése a Diplomamunka Portál felületén.

A határidők 1 féléves szakdolgozat tárgy (villamosmérnök, műszaki menedzser, gépészmérnök, szakmérnök) esetén:

  Tavaszi félév Őszi félév
 Témák meghirdetése Előző félév szeptember 30. Előző félév március 20.
 Témajelentkezési időszak: Előző félév
október 3. - január 2.
Előző félév
március 20. - június 18.
 Pót témajelentkezési időszak (kérvénnyel): Előző félév
január 3. - február 3.
Előző félév június 19. - következő félév regisztrációs hetének péntekéig
 Tárgyfelvétel Regisztrációs hét 
 Végleges feladatkiírás
 (konzulenseknek titkosítási igény jelzése)
március 14. szeptember 30.
 Feladatlapok kiadása április 14. október 31.
 Aláírt titkosítási dokumentumok leadása:
 • Titoktartási kérelem és Titokgazda igazolás
 • többi titkosítási dokumentum
 

október 31.
november 30.

 Konzultációk tavaszi szorgalmi időszak őszi szorgalmi időszak
 Feltöltés, plágiumellenőrzés, május 15. november 2. - december 15.
 Jelentkezés előrehozott záróvizsgára   november 27. - december 3.
 Jelentkezés záróvizsgára május 2. 8:00 - május 29. 23:59 december 4. - január 7.
 Lejelentkezés előrehozott záróvizsgáról   december 4. - január 7.
 Lejelentkezés záróvizsgáról május 30. 8:00 - június 25. 23:59 január 8. - január 21.
 Bírálat megtekintése június közepe január vége

A határidők 2 féléves szakdolgozat/diplomamunka tárgy (mérnökinformatikus, földmérő, mechatronikai mérnök MSC) esetén:

  Tavaszi félév Őszi félév
 Témák meghirdetése Előző félév szeptember 30. Előző félév március 20.
 Témajelentkezési időszak: Előző félév
október 3. - január 2.
Előző félév
március 20. - június 18.
 Pót témajelentkezési időszak: Előző félév
január 3. - február 3.
 
 Szakdolgozat I. tárgyfelvétele Adott félév regisztrációs hete
 Konzultáció 4 alkalom, amely a Neptunban kerül rögzítésre (SzakdolgozatI. tárgyhoz)
 Szakdolgozat II. tárgyfelvétele Következő félév regisztrációs hete
 Végleges feladatkiírás
 (konzulenseknek titkosítási igény jelzése)
szeptember 30. március 14.
 Feladatlapok kiadása október 31. április 14.

 Aláírt titkosítási dokumentumok leadása:

 • Titoktartási kérelem és Titokgazda igazolás
 • többi titkosítási dokumentum

október 31.
november 30.

 
 Konzultációk őszi szorgalmi időszak tavaszi szorgalmi időszak
 Feltöltés, plágiumellenőrzés, november 2. - december 15. május 15.
 Jelentkezés előrehozott záróvizsgára november 27. - december 3.  
 Jelentkezés záróvizsgára
december 4. - január 7.
május 2. 8:00 - május 29. 23:59
 Lejelentkezés előrehozott záróvizsgáról december 4. - január 7.  
 Lejelentkezés záróvizsgáról január 8. - január 21. május 30. 8:00 - június 25. 23:59
 Bírálat megtekintése január vége június közepe

A határidők FOKSZ esetén:

  Tavaszi félév Őszi félév
 Szakmai gyakorlat kurzus felvétele Regisztrációs hét
 Záródolgozat téma kiválasztása és elküldése
 (titkosítási igény jelzésével):
 Dávid András: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
március 31. október 15.
 Feladatlapok kiadása április 14. október 31.

 Aláírt titkosítási dokumentumok leadása:

 • Titoktartási kérelem és Titokgazda igazolás
 • többi titkosítási dokumentum
 

október 31.
november 30.

 Konzultációk (4 db) tavaszi szorgalmi időszak őszi szorgalmi időszak
 Feltöltés, plágiumellenőrzés május 29. november 2. - december 29.
 Jelentkezés előrehozott záróvizsgára   november 27. - december 3.
 Jelentkezés záróvizsgára május 2. 8:00 - május 29. 23:59 december 4. - január 7.
 Lejelentkezés előrehozott záróvizsgáról   december 4. - január 7.
 Lejelentkezés záróvizsgáról május 30. 8:00 - június 25. 23:59 január 8. - január 21.
 Bírálat megtekintése június közepe január vége

A feladatok (időrendi sorrendben) részletezése:

 1. Szakdolgozati és diplomamunka témák meghirdetése a Neptun rendszeren keresztül történik. A Tanulmányok / Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüponton megjelenő „Szakdolgozat jelentkezés” gombbal lehet a szakdolgozat témákat listázni. Tájékoztató a neptun szakdolgozat felület használatáról (pdf)

 2. Témajelentkezés: a hallgató feladata felkeresni a választani kívánt téma intézményi (belső) konzulensét a feladat részletesebb megbeszélése céljából. Belső konzulenst mindenképpen kell választani. Külső, vállalati téma is választható, de ehhez külső konzulenst is választania kell a hallgatónak a Tanulmányi Ügyrend előírásai szerint. Utólagos témajelentkezés neptun kérelemmel, és késedelmi díj fizetése esetén a következő félév regisztrációs hetének péntekéig lehetséges.

 3. Szakdolgozat / Diplomamunka tárgy felvétele, amely tárgyfelvétel feltétele a NEPTUN-ban elfogadott szakdolgozat témajelentkezés. Adott félév regisztrációs hetében van lehetőség tárgyfelvételre.

 4. Végleges szakdolgozati feladatkiírás elkészítése a belső konzulenssel egyeztetve. Esetleges titkosításra vonatkozó kérelem és indoklásának leadása az Intézetigazgató részére. Ellenőrző lista szakdolgozat titkosítási kérelem beadásához (docx)
 5. Szakdolgozati és diplomamunka feladatlapok kiadása
  A feladatlapot minden esetben a belső konzulenstől kell elkérni. Titkosításhoz szükséges konzulensi nyilatkozat és vállalati megállapodások, valamint vállalat által javasolt bírálók leadása az intézeti adminisztrátorok részére az Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrend 23. melléklete szerint a Titkosítási eljárás (docx) alapján benyújtandók a következő dokumentumok:
  Titoktartási kérelem (docx)
  Titokgazda igazolás (docx)
  Titoktartási megállapodás - Egyetem-Cég (docx)
  Titoktartási megállípodás - Hallgató-Cég (docx)
  Titoktartási nyilatkozat - konzulens, bíráló (docx)
  Titoktartási melléklet - bizottság (docx))

 6. Központi konzultációkon való részvétel. Minimum 4 egyéni konzultáció (2 féléves tárgy esetén félévenként értendő), melynek időpontjait a neptunban rögzíti a belső konzulens, és ami a szakdolgozat/ szakdolgozat II. tárgy teljesítésének egyik követelménye.
 7.  A szakdolgozatot, diplomamunkát a Diplomamunka Portálra kell feltölteni (https://diploma.uni-obuda.hu/), innen fog átkerülni a Turnitin plágiumellenőrzőbe. A végleges verziót kell feltölteni az összes dokumentummal, melléklettel együtt!
  a) A kész szakdolgozat tartalmazza a belső címlapot, az aláírt feladatlapot, a hallgatói nyilatkozatot, az esetleges jóváhagyott titkosítási kérelmet és az esetleges mellékleteket.
  b)  Záróvizsga jelentkezés a NEPTUN rendszerben történik.
  c) A plágium ellenőrzés eredménye a Diplomamunka Portálra érkezik meg.
 8. A bírálat szintén a Diplomamunka Portálra érkezik majd meg.

Szakdolgozati Központi Konzultáció (pdf)
Megjegyzés: A Szakdolgozati Központi Konzultáció Teams kódját neptun üzenetben minden érintett hallgatónak kiküldjük.
Elvesztése esetén keressék az intézeti adminisztrátorokat!

Dokumentumok letöltése:

Szakdolgozat-felelősök:

 • Geoinformatikai Intézet: Dr. Katona János (katona.janos @ amk.uni-obuda.hu), intézeti adminisztrátor Czinkon-Léber Judit (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
 • Mérnöki Intézet: Tolner Nikoletta (tolner.nikoletta @ amk.uni-obuda.hu), intézeti adminisztrátor Trenka-Pup Gabriella (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
 • Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet: Módné Takács Judit (modne.t.judit @ amk.uni-obuda.hu), intézeti adminisztrátor Nagy-Sasvári Szilvia (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Végzett hallgatóink által megvédett szakdolgozatok címei képzésenként: