Szakmai gyakorlat 2020A szakmai gyakorlat rendjének (ITT Szakmai gyakorlat rendje (pdf)) és a szakok szakmai gyakorlati követelményeinek (ITT Szakok szakmai gyakorlati követelményei (docx)) áttanulmányozása ajánlott a szakmai gyakorlat megkezdése előtt.

A szakmai gyakorlat a nappali munkarendű hallgatók esetén:

Szakmai gyakorlatra jelentkezés a szakmai gyakorlat előfeltételeinek teljesülése esetén lehetséges. A szakmai gyakorlat elvégzése a Záróvizsga egyik előfeltétele.

A duális képzésen résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatként számítják be a duális képzőhelyen végzett gyakorlati tevékenységüket.

Szakmai gyakorlat teljesítésének menete röviden:

Jelentkezési időszak Regisztrációs lap leadásával (Ha szükséges akkreditáció lefolytatása):

 • FOSZK esetén október 1. -november 30.
 • Alapképzés esetén: március 1. - április 30.

Szakmai gyakorlat: egybefüggő, folyamatos időszak:

 • FOSZK képzésen: 14 hét (az utolsó aktív félévben)
 • BSc - Földmérő és földrendező mérnök képzésen: intézeti gyakorlati képzés (2 hét geodézia terepgyakorlat, 2 hét felmérés terepgyakorlat, 2 hét komplex terepgyakorlat), vállalati szakmai gyakorlat (10 hét az utolsó aktív félévben)
 • BSc - Mérnökinformatikus képzésen: 8 hét (NEM! szorgalmi időszakban)
 • BSc - Gépészmérnök, Villamosmérnök, Műszaki menedzser képzésen: 6 hét (NEM! szorgalmi időszakban)
 • MSc Mechatronikai mérnök képzésen – 4 hét

Munkanapló vezetése: folyamatos a szakmai gyakorlat ideje alatt

Igazolás és munkanapló leadása október 15-ig

A szakmai gyakorlat rögzítése a neptunba és jóváhagyása: Az intézetigazgató dönt a szakmai gyakorlat elfogadásáról. Az elektronikus leckekönyvben a teljesítés tényének berögzítéséről a tanulmányi osztály gondoskodik, legkésőbb a soron következő félév regisztrációs hetének végéig.

Feladatok részletezése:

Ütemterv
Feladat
Feladat részletezése
1. Jelentkezési időszak

FOSZK esetén
október 1. -november 30.

Alapképzés esetén: március 1. - április 30.
Regisztrációs lap leadása

A jelentkezéshez a hallgató letölti a regisztrációs lapot (reg. lap letöltése), pontosan kitöltve és aláírva feltölti a szakmai gyakorlat MOODLE kurzusba.

(Határidő után már csak dékáni méltányossági kérelemmel lehet szakmai gyakorlatra jelentkezni (legkésőbb május 30-ig), ami egy speciális neptunban leadható kérelem, és a tanulmányok alatt egyetlen egyszer használható fel!)

2. Akkreditációs adatlap ÚJ szakmai képzőhely esetén
Együttműködési keret-megállapodással rendelkező szer-vezetek listájának ellenőrzése. (ITT szakmai gyakorlati helyek) Amennyiben olyan gazdasági szervezetnél kívánja a hallgató a szakmai gyakorlatát végezni, amellyel még nincs együtt-működési keret-megállapodása az OE Alba Regia Műszaki Karának, úgy le kell folytatni a leendő gyakorlati hely megfelelőségi vizsgálatát (akkreditáció).
A szakmai képző helynek ki kell töltenie az akkreditációs adatlapot (akkreditációs adatlap letöltése), majd cégszerűen aláírva feltölti a szakmai gyakorlat MOODLE kurzusba.
A szakmai gyakorlati hely megfelelőségéről, az akkreditálásról az intézetigazgató dönt és intézkedik az adott év május 31-ig, hogy az új szakmai gyakorlati hellyel létrejöjjön a szakmai gyakorlat szervezésére vonatkozó együttműködési megállapodás.
3. Szakmai gyakorlat
Szakmai gyakorlaton való aktív részvétel Időtartama az egyes képzések esetén (egybefüggő, folyamatos időszak):
FOSZK képzésen: 14 hét (az utolsó aktív félévben)
BSc - Földmérő és földrendező mérnök képzésen: intézeti gyakorlati képzés (2 hét geodézia terepgyakorlat, 2 hét felmérés terepgyakorlat, 2 hét komplex terepgyakorlat), vállalati szakmai gyakorlat (10 hét az utolsó aktív félévben)
BSc - Mérnökinformatikus képzésen: 8 hét (NEM! szorgalmi időszakban)
BSc - Gépészmérnök, Villamosmérnök, Műszaki menedzser képzésen: 6 hét (NEM! szorgalmi időszakban)
MSc Mechatronikai mérnök képzésen – 4 hét
Az OE AMK részéről a HR és közkapcsolati vezető, az érintett intézet igazgatója, helyettese, a szakfelelős, illetve az adott szakmai képzőhellyel kapcsolatot tartó személy a szakmai gyakorlat helyén a gyakorlatot ellenőrizheti.
4. Munkanapló vezetése
A munkanapló folyamatos vezetése a szakmai gyakorlat teljes időtartama alatt. A hallgató a szakmai gyakorlatáról munkanaplót vezet (munkanapló letöltése), amit a gyakorlat végeztével a szakmai gyakorlat helyén a gyakorlati hely által kitöltött "Igazolás szakmai gyakorlat elvégzéséről" című értékelő lappal (igazolás letöltése) együtt cégszerűen aláírat.
5. Igazolás és munkanapló leadása
október 15-ig
FOSZK képzés esetén
május 31-ig
Az igazolás és munkanapló aláírt, lepecsételt eredeti példányának leadása A hallgató az aláírt, lepecsételt igazolást a munkanaplóval együtt legkésőbb október 15-ig (FOSZK képzés esetén május 31-ig) feltölti a szakmai gyakorlat MOODLE kurzusba.
https://elearning.uni-obuda.hu/dualis/my/
A megjelelölt határidőn túl leadott igazolás és munkanapló leadása késedelmi díjköteles. (4000.-)
A 4000Ft-os tartozását úgy tudja rendezni,
ha Neptunban Pénzügyek/Befizetés/Tételkiíráson belül a Szolgáltatás jogcím / 
Kötelező adatszolgáltatás határidőn túli pótlásának díja (4000Ft)
tételt kiírja önmagának és befizeti. 
Ezen dokumentumok pótlására maximum 2 hónap áll rendelkezésére a hallgatóknak,
kivéve FOSZK képzés esetén június 15-ig van lehetőség a pótlásra.
6. Szakmai gyakorlat jóváhagyása
A szakmai gyakorlat rögzítése a neptunba és jóváhagyása Az intézetigazgató a hallgatói munkanapló és a szakmai gyakorlati hely által kiállított igazolás alapján dönt a szakmai gyakorlat elfogadásáról. Az elektronikus leckekönyvben az aláírt igazolások alapján a teljesítés tényének berögzítéséről a tanulmányi osztály gondoskodik, legkésőbb a soron következő félév regisztrációs hetének végéig.

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat MOODLE kurzus belépési kódját neptun üzenetben minden érintett hallgatónak kiküldjük, elvesztése esetén keressék az intézeti adminisztrátorokat!

A szakmai gyakorlat levelező munkarendű hallgatók esetén

A levelező munkarendű hallgató (minden alap- és mesterszakon), aki a szak képzési céljainak megfelelő munkakörben dolgozik, és a munkahelye azt a végzett munka jellege, az alapvető feladatok részletes ismertetésével – például munkaköri leírással – cégszerűen igazolja, felmentési kérelmet nyújthat be a gyakorlat elvégzése alól. (kérelem letöltése) A felmentési kérelmet a szakmai gyakorlat MOODLE kurzusba kell feltölteni, melyhez csatolni kell a munkáltató által cégszerűen aláírt igazolást a végzett munka jellegéről, illetve a hallgató alapvető feladatairól, valamint a kitöltött és cégszerűen aláírt értékelő lapot.

Felelős személyek és elérhetőségük, kapcsolat:

Intézeti adminisztrátorok:

 • Geoinformatikai Intézet:
  Budaváriné Szalai Andrea
  Pirosalma u. 1-3. fsz. 5.
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Mérnöki Intézet:
  Nagy-Sasvári Szilvia
  Budai út 45. F/115. (robotlaborral szemben)
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet
  Nagy-Sasvári Szilvia
  Budai út 45. F/115. (robotlaborral szemben)
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézet igazgató-helyettes:

 • Geoinformatikai Intézet:
  Dr. Katona János
  (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
 • Mérnöki Intézet:
  Tolner Nikoletta
  (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
 • Természettudományi és Szoftvertechnológiai Intézet:
  Módné Takács Judit
  (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Dokumentumok listája és letöltése: