emet logo szines
image2

 

Az Óbudai Egyetem
52. Tudományos Diákköri Konferenciája 2020 őszi félévben

oe cimer 2019

Tisztelt Hallgatók!

Az Óbudai Egyetem elkötelezett az önként vállalt hallgatói tudományos tevékenység támogatásában, ezért javasoljuk, hogy a koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedések mellett is folytassák otthon a TDK munkájukat amennyiben ez megoldható az egyetemi erőforrások közvetlen alkalmazása nélkül. Kérjük, hogy a járványügyi óvintézkedések maximális betartásával kommunikáljanak a konzulens oktatókkal, és a TDK munka érdekében kizárólag olyan mértékű aktivitást vállaljanak, amely nem veszélyezteti az Önök vagy mások egészségét.
További sikeres munkát és jó egészséget kíván:
az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa

október 22. 12:00               A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.amk.uni-obuda.hu/) elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.
október 22.                        A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
október 22.                       
A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 10 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, a zsűrik előzetes adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
október 29.                        A kari TDT elnök eljuttatja a szekciók elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
november 12. 12:00            A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.
november 16. 12:00              Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.
november 17.                    Az Óbudai Egyetem 52. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.
november 17.                     A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének.
november 25. 17:00                      Ünnepélyes eredményhirdetés (1034 Budapest Bécsi út 96/b. Aud. Max.)

 

Dr. Vámossy Zoltán
ÓE ETDT elnök
 

Támogató pályázat: NTP-HHTDK-19 és NTP-HHTDK-20