PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Dr. Balogh Imre özvegyének felajánlása alapján pályázatot hirdet a tűzvédelmi prevenció, vagy kárelhárítás területét érintő, a szakterület fejlődését, fejlesztését támogató pályamű elkészítésére.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja a tűzvédelemi területen olyan aktuális témák igényes feldolgozása, amelyek elősegítik a terület fejlődését.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 1. A pályázaton a katasztrófavédelemnél dolgozó hivatásos tűzoltó-, illetve civil tűzvédelmi szakemberek, felsőoktatási intézmények hallgatói, vagy tanulmányokat folytató tűzoltók, önkéntes, önkormányzati vagy létesítményi tűzoltók vehetnek részt.
 1. Pályázni egyénileg lehet.
 1. Pályázni a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés, tűzvizsgálat témájához kapcsolódó dolgozattal lehet. A dolgozatban ki lehet fejteni többek között a műszaki technikai fejlesztéshez, a meglévő javító, karbantartó rendszer működéséhez, az informatika vívmányainak alkalmazhatóságához, a humán erőforrás gazdálkodáshoz, vagy a tűzoltó szakmához kapcsolódó más aktuális kérdést is.
 1. A dolgozat tartalmilag, formailag rendszerezett, logikus felépítésű legyen, összefoglalást is tartalmazzon. A dolgozathoz mellékletek is csatolhatók (ábrák, grafikonok, táblázatok, fotók stb.), amelyek nem számítanak a mű terjedelmébe.
 1. A pályázat terjedelme maximum 30 gépelt oldal lehet, A/4-es formátumban, 14-es betűnagysággal, 1.5-es sortávolsággal, oldalanként 30 sorral.
 1. A pályázat során a kijelölt bírálóbizottság az alábbi szempontokat veszi figyelembe: formai követelmények – maximálisan adható 10 pont, stilisztikai színvonal – maximálisan adható 10 pont, szakmai tartalom – maximálisan adható 50 pont, szakmai újszerűség –maximálisan adható 20 pont, gyakorlati alkalmazhatóság – maximálisan adható 20 pont.
  1. A pályaműveket elektronikus adathordozón és nyomtatott formában, egy példányban (kötve vagy fűzve) zárt borítékba helyezve kell benyújtani. A borítólapon a pályázat megnevezését, a mű címét és a jeligét kell feltüntetni, egyéb a beazonosításra alkalmas jelölést, adatot nem tartalmazhat.
   A pályázati anyagokhoz jeligével ellátott zárt borítékot kell elhelyezni, amelyben a következő adatokat kell feltüntetni:

   1. jelige
   2. a mű címe
   3. a pályázó neve
   4. anyja neve
   5. születési helye és ideje
   6. rendfokozata
   7. szolgálati helye
   8. beosztása; munkaköre
   9. állandó lakcíme és telefonszáma
 1. A pályaműveket az alábbi címre kell eljuttatni:

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Hivatal Igazgatási Főosztály
1149 Budapest, Mogyoródi út. 43.

Beküldési határidő: 2021. május 10.

A kijelölt határidő után beérkezett, vagy az előírásoktól eltérő formában benyújtott dolgozatokat a pályázat kiírója kizárja a pályázatból. A beérkezett pályaműveket nem lehet kiegészíteni, illetve módosítani.

 1. A jeligés pályaműveket bíráló bizottság értékeli és választja ki a nyertes pályaművet.
 1. A nyertes pályázó díja egy bevésés nélküli aranygyűrű.
 1. A díj átadására ünnepség keretében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság székhelyén (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) kerül sor.
 1. A benyújtott pályaműveket a BM OKF megőrzi, illetve felhasználhatja. Megjelentetés esetén a szerzői jogi jogosultságok a szerzőt illetik.