Az ÓE-HARMAN Ipari Tanszék jött létre Székesfehérváron Létrejött az Óbudai Egyetem első kihelyezett Ipari Tanszéke Székesfehérváron az Egyetem és a Harman Becker Kft összefogása révén – erről sajtó-nyilvános eseményen tettek bejelentést a felsőoktatási intézmény és a cég vezetői az Alba Regia Műszaki Karon 2021.06.18-án.

dsc 5019

A Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó cég és az Óbudai Egyetem, azon belül is az Alba Regia Műszaki Kar duális képzése révén az elmúlt években szoros kapcsolat alakult ki, amely évekkel ezelőtt stratégiai partnerségi elismerésben teljesedett ki. A megkezdett szakmai folyamatok eredményeként a cég és az Egyetem egy együttműködési megállapodás formájában rögzítették, hogy tovább mélyítik kapcsolataikat és létrehozzák a HARMAN Ipari Tanszéket.

Az Alba Regia Műszaki Karon létrejövő HARMAN Ipari Tanszék megalapításának bejelentésén részt vett Dr. Cser-Palkovics András polgármester, Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Ormándi Gabriella kancellár, a cég képviseletében Preiszlerné Schweighardt Erzsébet cégvezető, pénzügyi igazgató, Ványi Péter a Harman Elektronikai gyár igazgatója, Szili Gyula a Harman Akusztikai gyár igazgatója, Végső Szilárd a Harman Global AME igazgatója és Prof. Dr. Györök György dékán vett részt.

A gazdasági szervezet humánerőforrás politikájában épít a mérnök utánpótlás területén az egyetemi karon tanuló hallgatókra, a hagyományos képzési formában is. Nagy hangsúlyt fektet a székesfehérvári karral kooperálva a műszaki pályaorientációra (Titkok Háza HARMAN Tehetségprogram). Mindemellett a felsőfokú duális képzésen túl a középfokú oktatási képzésben is részt vesznek, hozzájárulnak az elektronikai, villamosmérnöki területek népszerűsítéséhez.

A villamosmérnök hallgatók gyakran látogatnak a céghez egy-egy gyakorlati tárgy keretében, hogy szakmai ismereteiket üzemi körülmények között szélesítsék tovább. Az új szervezeti egység az ÓE Alba Regia Műszaki Karán a Mérnöki Intézethez (villamosmérnöki képzés gondozója) rendelve, de a vállalathoz kihelyezve jött létre.

Az Ipari Tanszéken keresztül a gazdasági szervezet vezető mérnökei, oktatói kapcsolódnak be 2021. szeptemberétől a felsőoktatásba, így a kijelölt tantárgyak mentén a modern gyártási technológiák megismerése közvetlenül üzemi környezetben válik elérhetővé a hallgatók számára, és a céges munkatársaknak is szorosabb szakmai kötődése alakul ki az Egyetemhez az előadások megtartásával.

dsc 4822

Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere az együttműködés létrejöttét méltatta. Örömét fejezte ki a város egyik meghatározó ipari szereplője és a műszaki kar oktatási szövetsége kapcsán. „Székesfehérvár ipari és technológiai központ, a hazai gazdaság egyik legfontosabb bástyája, az itt működő cégeknek köszönhetően is. A város gazdaságában a legmodernebb technológia van jelen, erre kell felkészíteni a fiatalokat, a felnőttképzésben pedig átképezni a munkavállalókat. Büszkék vagyunk arra a partnerségre, amelyben a város és a fehérvári vállalatok dolgoznak. Ez többek között az oktatás – a szakképzés, a duális képzés és a felsőoktatási egyéb együttműködések – terén is megmutatkozik. Így lehet hosszú távon innovatív, értékteremtő és a helyi közösséget szolgáló fejlődést fenntartani. Köszönöm a Harman és az Óbudai Egyetem kezdeményezését és hosszú, sikeres működést kívánok a HARMAN Ipari Tanszéknek.” – tette hozzá a polgármester.

dsc 4852

Prof. Dr. Kovács Levente rektor hangsúlyozta, hogy újabb nagy lépést tett az Egyetem az oktatás területén azzal, hogy az iparral egyre szorosabban fúzionáló képzést építsen fel a gyakorlati készségek és kompetenciák fejlesztése céljából.
Megjegyezte, hogy a duális képzés fellegvára lett az Óbudai Egyetem, a siker kulcsa pedig a rengeteg munka és az elköteleződés volt nemcsak az Egyetem, hanem a partnerek oldaláról is. A rektor az ipar 4.0 koncepcióról szólva kifejtette, hogy a tudásalapú társadalom fontos pillérei a képzett mérnökök, ehhez pedig ipari tanszékre van szükség, olyanra, amely a gyorsan változó ipari trendeket le tudja képezni és a hallgatók számára meg tudja jeleníteni. Gratulált az újonnan megalakult tanszék munkatársainak és megköszönte az együttműködést a cégnek és a városvezetésnek is.

dsc 4866

Ormándi Gabriella az Óbudai Egyetem kancellárja beszédében az egyetemi infrastruktúra és a céges környezet optimális kihasználására irányította a figyelmet. Megjegyezte, hogy a kihelyezett ipari tanszék hídján keresztül a szakmai-oktatási kapcsolatok további fejlődésével jöhetnek létre azok a kutatásfejlesztés-innovációt támogató hálózati pontok, amelyekben az információk rendelkezésre állnak. A munkatársakban rejlő szabad kapacitások szerencsés találkozása révén jöhetnek létre azok az alkalmazott kutatási műhelyek, szellemi vívmányok, amelyekre a nemzetgazdaságnak a digitális átállás során szüksége lehet. A továbbiakban sok sikert kívánt az együttműködéshez, egyben felajánlotta segítségét az Ipari Tanszék elindításához.

dsc 4877

Preiszlerné Schweighardt Erzsébet a Harman cégvezetője, pénzügyi igazgatója kiemelte, hogy a létrehozott Ipari Tanszék újabb lehetőségeket nyit meg a cég és a munkatársai előtt is, mivel így a képzések irányzottan a valós igényeknek megfelelően alakíthatóak.

„A technológiai sajátosságok és azok oktatása is beépülhet az oktatási tanmenetbe és így az ipar igényei is jobban teljesülhetnek. Ez egy nagy előrelépés nem csak az oktatás, hanem a vállalat részéről is, hiszen az utánpótlás és jövő szakemberképzésében történő részvétel igen fontos társadalmi felelősségvállalás. A technikai és technológiai fejlődés megköveteli, hogy mindig up to date szakember gárdával tudjunk a vevői elvárásoknak megfelelni és ebben egy közös oktatási stratégia nagyon fontos és megfontolt lépés. Ezért nagyon örülünk ennek az együttműködésnek és felkérésnek és egyben szeretnénk megköszönni az évek során a duális képzés kapcsán kialakult jó kapcsolatot az Óbudai Egyetemnek és kiemelten Prof. Dr. Kovács Levente rektor úrnak és a tanszék oktatóinak is.

A vállalatnak az is fontos, hogy az Egyetem Székesfehérváron is jelen van, hiszen lokálpatrióták révén számunkra nagyon fontos a város támogatása és szerepvállalásunk a város egyetemi életében.
Úgy érzem, az Alba Regia Műszaki Karon létrejövő HARMAN Ipari Tanszék létrehozásával egy újabb fejezetet nyit az Egyetem és a cég stratégiai partnerségi életében.”

A beszédeket követően Prof. Dr. Kovács Levente rektor átadta a HARMAN Ipari Tanszék megalakulásáról szóló emléklapot a cég képviselőjének, a tanszék munkájában részt vevő munkatársaknak pedig a felkérő leveleket. A cég munkatársai 2021. szeptemberében kapcsolódnak be az oktatásba, az Egyetem modellváltását követően kerülnek szerződéses jogviszonyba az Intézménnyel. Németh Tibor, a Harman oktatási vezetője címzetes egyetemi docensi megtisztelő címet vehetett át az egyetem vezetőitől.

vanyi peter

Ványi Péter a Harman Elektronikai gyár igazgatója köszöntőjében megjegyezte, hogy az Ipari Tanszék óriási lehetőséget rejt mind a cég, mind az Egyetem számára.

„Olyan, jelenleg még kiaknázatlan területen történik most közreműködés egy neves Egyetem és sikeres vállalat között, amely komoly lehetőséget tartogat mindkét fél és természetesen a hallgatók számára, hisz olyan tudás birtokában kerülnek ki az iskolapadból, amit már az első munkanapjukon is tudnak hasznosítani. Ilyen és hasonló közreműködések biztosítják a jövőt. Vállalatunk hitet tett a tehetséggondozás mellett, ezt több kezdeményezés és támogatás övezte, amit a mai napon megkoronáz együttműködésünk, magasabb szintre emelve társaságunk felelősségvállalását. Vállalatunk mindennapjaiban ez tetten érhető, amire büszke vagyok, hogy ez a kultúránk részévé vált és a kollégáink hozzáállása is ezt támasztja alá. Olyan elhivatott kollegák, akik hittek ebben a projektben, fáradhatatlanul azon dolgoztak, hogy létrejöhessen. Vállalatunk nevében hadd mondjak köszönetet nekik, az Egyetem dolgozóinak es a város vezetésének is, akik befogadtak minket, közösen dolgoznak velünk, egy jobb, szebb es élhetőbb városért, körülményekért, amiért nem győzők hálás lenni. Egy ilyen cégnél szeretek dolgozni, ahol építjük a jövőt, bízunk és tiszteljük egymást. Köszönöm, hogy ennek része lehetek!”

szili gyula

Szili Gyula a Harman Akusztikai gyár igazgatója örömét fejezte ki a szorosabb együttműködés kapcsán, amely új lendületet adhat a Harman mérnöki utánpótlásának.

„A jól képzett és specifikusan a modern gyártási technológiák igényeinek megfelelően képzett mérnök a kulcsa a hatékony termelékenységének, valamint a megbízható és magas minőséget képviselő gyártási folyamatoknak. Hatékonyság és minőség – ez a két dolog kézen fogva kell, hogy járjon annak érdekében, hogy egy technológiai termelő vállalat olyan növekedésen mehessen keresztül, mint a HARMAN az elmúlt több mint 20 évben Magyarországon. Egyértelmű, hogy a felgyorsult és kiélezett ipari versenyben nem elég ma a legjobbnak lenni, holnap is annak kell lenni. Ez a szorosabb együttműködés annak az intelligens felismerésnek a gyümölcse, amely kimondja, hogy a hatékony és minőségi gyártás akkor fenntartható, ha már ma elkezdjük kinevelni a holnap mérnökeit, mégpedig úgy, hogy a HARMAN által alkalmazott technológiákat beépítjük a tananyagba. Jómagam is mérnök beállítottságú vagyok és jól emlékszem még, hogy a legérdekesebb tantárgyaim azok voltak, amelyeknél a mai korszerű ipari környezetben is használatban lévő technológiákról tanultunk és nézhettük meg élesben. Legalább ilyen izgalmas volt, amikor ehhez az élményhez egy profi nagyvállalat nevét kapcsolhattam. Miért fontos ez? Azért, mert Nem titkolt vágyunk elérni azt, hogy az iskola befejeztével a tanulók a Harman mellett tegyék le a voksukat és helyezkedjenek el, mint munkavállalók. Hiszem, hogy ebből az együttműködésből egyaránt profitálhat az Egyetem, a diák és a Harman.”