image4 NTP-XXXII. OTDK-M-14 
image3
image2
TDK 2015 tavasz
XLI. Tudományos Diákköri Konferencia felhívása
Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa meghirdeti tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciáját, amelyet 2015. április 22-én (szerdán) tartunk. Várjuk hallgatóink pályamunkáit és az érdeklődő közönséget.
A TDK konferencia az alábbi határidőkkel és követelményekkel kerül lebonyolításra:
image1

 

2015. április 1.,
szerda16.00 óra
A TDK dolgozat egy oldalas kivonatának és a jelentkezési lapnak a leadása az AMK TDT elnökének a megadott formátumban kinyomtatva, a jelentkezési lapot a konzulensek által is aláírva és elektronikusan E-mailben küldve (doc formátumban).
A dolgozatok elkészítésénél figyelembe kell venni az OTDK szekciói által előírt formai követelményeket, amelyeket az egyes szekciók az OTDT honlapján jelentetnek meg:  http://www.otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/, mert a dolgozat borítója (link ide <TDKboritoAMK2015.doc>) kivételével a dolgozatot az OTDK-ra történő beadáskor megváltoztatni nem lehet, azokat az intézményi konferencia után fel kell tölteni az OTDT információs rendszerébe.

2015. április 3.,
péntek 16.00 óra

Az AMK TDT elnöke  a jelentkezési lapokat és a tartalmi kivonatokat elektronikusan eljuttatja az Egyetem TDT elnökének.

2015. április 7.,
kedd 16.00 óra

Az AMK TDT elnök összeállítja a kari szekciók a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

2015. április 16.
csütörtök 12.00 óra

A hallgatók a konzulensek által jóváhagyott TDK dolgozatukat feltöltik az Egyetem plágium ellenőrző rendszerébe (http://szakdolgozat.uni-obuda.hu/), majd elektronikusan megküldik az AMK TDT elnökének, aki továbbítja a dolgozatokat a Szekciók Bíráló Bizottságának, amely a bírálati szempontok alapján értékeli a dolgozatot (max. 45 pont) és dönt a bemutathatóságáról.

2015. április 20.,
hétfő

Dolgozatonként 2-2 bírálat begyűjtése, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.

2015. április 22.,
szerda 14.30 óra

Az Óbudai Egyetem XLI. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.
A hallgatók nyilvánosan a Szekciók Bíráló Bizottsága előtt 15 percben prezentáció kíséretében bemutatják a pályamunkájukat, amelyet 5 perc szakmai vita követ. A Szekciók Bíráló Bizottsága a  bírálati szempontok  alapján értékeli (max. 30 pont) az előadást és a vitakészséget, dönt a helyezésekről és javaslatot tesz a pályamunka OTDK-ra történő nevezésre.

2015. április 23.,
csütörtök

Az AMK TDT elnöke eljuttatja a Szekciók eredményeit az ÓE TDT elnökének az eredményhirdetés előkészítésére.

2015. április 29.,
szerda

Az Óbudai Egyetem XLI. TDK ünnepélyes eredményhirdetése.

2015. április 30.,
csütörtök

A kari TDT elnökök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.

 

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára  2017. tavaszán kerül majd sor, amelyen a 2015. és 2016. évi tavaszi és őszi TDK konferencián nevezésre javasolt dolgozatok vehetnek részt.
Minden felmerülő kérdésben szívesen állunk a hallgatók és a konzulensek rendelkezésére:
Budapest, 2015. január 19.

 

Dr. Vámossy Zoltán
ETDT elnök
vamossy.zoltan[at]nik.uni-obuda.hu
Dr. Seebauer Márta
AMK TDT elnök
seebauer.marta[at]AMK.uni-obuda.hu
image6
 
image5