NTP-HHTDK-15
image3
image2
TDK 2015 ősz
XLII. Tudományos Diákköri Konferencia felhívása
Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa meghirdeti tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciáját, amelyet 2015. november 18-án (szerdán) tartunk. Várjuk hallgatóink pályamunkáit és az érdeklődő közönséget.
A TDK konferencia az alábbi határidőkkel és követelményekkel kerül lebonyolításra:
image1
2015. október 28.,
szerda 12.00 óra

A TDK dolgozat egy oldalas kivonatának és a jelentkezési lapnak a leadása az AMK TDT elnökének (AMK Titkárság, Budai út 45. F.ép. 1.em) a megadott formátumban kinyomtatva, a jelentkezési lapot a konzulensek által is aláírva és elektronikusan E-mailben küldve (seebauer.marta[at]amk.uni-obuda.hu).
A dolgozatok elkészítésénél figyelembe kell venni az OTDK szekciói által előírt formai követelményeket, amelyeket az egyes szekciók az OTDT honlapján jelentetnek meg: http://otdt.hu/media/uploads/harmasmelleklet.pdf, mert a dolgozat borítója kivételével a dolgozatot az OTDK-ra történő beadáskor megváltoztatni nem lehet, azokat az intézményi konferencia után fel kell tölteni az OTDT információs rendszerébe.

2015. október 30.,
péntek 16.00 óra

Az AMK TDT elnöke  a jelentkezési lapokat és a tartalmi kivonatokat elektronikusan eljuttatja az Egyetem TDT elnökének.

2015. november 4.,
szerda 16.00 óra

Az AMK TDT elnök összeállítja a kari szekciók a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

2015. november 13.
péntek 12.00 óra

A hallgatók a konzulensek által jóváhagyott TDK dolgozatukat feltöltik az Egyetem plágium ellenőrző rendszerébe (http://szakdolgozat.uni-obuda.hu/), majd elektronikusan megküldik az AMK TDT elnökének, aki továbbítja a dolgozatokat a Szekciók Bíráló Bizottságának, amely a bírálati szempontok alapján értékeli a dolgozatot (max. 45 pont) és dönt a bemutathatóságáról.

2015. november 17.,
kedd

Dolgozatonként 2-2 bírálat begyűjtése, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.

2015. november 18.,
szerda 14.00 óra

Az Óbudai Egyetem XLII. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.
A hallgatók nyilvánosan a Szekciók Bíráló Bizottsága előtt 15 percben prezentáció kíséretében bemutatják a pályamunkájukat, amelyet 5 perc szakmai vita követ. A Szekciók Bíráló Bizottsága a  bírálati szempontok alapján értékeli (max. 30 pont) az előadást és a vitakészséget, dönt a helyezésekről és javaslatot tesz a pályamunka OTDK-ra történő nevezésre.

2015. november 18.,
szerda

Az AMK TDT elnöke eljuttatja a Szekciók eredményeit az ÓE TDT elnökének az eredményhirdetés előkészítésére.

2015. november 23.,
hétfő

Az Óbudai Egyetem XLII. TDK ünnepélyes eredményhirdetése Óbudán.

2015. november 30.,
hétfő

A kari TDT elnökök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.

 

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 2017. tavaszán kerül majd sor, amelyen a 2015. és 2016. évi tavaszi és őszi TDK konferencián nevezésre javasolt dolgozatok vehetnek részt.
Minden felmerülő kérdésben szívesen állunk a hallgatók és a konzulensek rendelkezésére:
Budapest, 2015. szeptember 8.

 

Dr. Vámossy Zoltán
ETDT elnök
vamossy.zoltan[at]nik.uni-obuda.hu
Dr. Seebauer Márta
AMK TDT elnök
seebauer.marta[at]AMK.uni-obuda.hu
image6
 
image5

 

NTP-HHTDK-15