NTP-HHTDK-15

image3
image2

oe amk logo

TDK 2016. tavasz
XLIII. Tudományos Diákköri Konferencia felhívása
Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa meghirdeti tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciáját, amelyet 2016. április 20-án (szerdán) tartunk. Várjuk hallgatóink pályamunkáit és az érdeklődő közönséget.
A TDK konferencia teljes adminisztrációja az új Tudományos Diákköri Portálon keresztül fog történni. Belépés a portálra Neptun kóddal lehetséges.
A TDK konferencia az alábbi határidőkkel és követelményekkel kerül lebonyolításra:

image1
2016. március 16.
A Tudományos Diákköri Portál elérhető a felhasználók számára.
2016. március 23.,
szerda 14.30 óra
Pirosalma u. 1-3., 100.terem
TDK felkészítő szeminárium

2016. március 30.,
szerda 12.00 óra

Belépés a Tudományos Diákköri Portálra Neptun kóddal.
A rendszer útmutatásai szerint a TDK dolgozat egy oldalas kivonatának és a jelentkezési lapnak a kitöltése.
A tartalmi kivonatot és a jelentkezési lapot az információs rendszerből ki kell nyomtatni és a konzulenssel alá kell íratni,
majd leadni Dr. Seebauer Mártának, az AMK TDT elnökének (AMK Titkárság, Budai út 45. F.ép. 1.em).
A dolgozatok elkészítésénél figyelembe kell venni az OTDK szekciói által előírt formai követelményeket, amelyeket az OTDT honlapján megtalálható: http://www.otdt.hu/media/cms_page_media/381/kozpharmasmelleklet_2.pdf, mert a dolgozatot az OTDK-ra történő beadáskor megváltoztatni nem lehet, azokat az intézményi konferencia után fel kell tölteni az OTDT információs rendszerébe.

2016. április 15.,
péntek 12.00 óra

A hallgatók a konzulensek által jóváhagyott TDK dolgozatukat – az Egyetem plágiumellenőrző rendszerébe történő feltöltés után –
feltöltik a Tudományos Diákköri Portálra
TDK borító (docx)
TDK prezentáció sablon (pptx)
A dolgozatokat két-két független bíráló a megadott bírálati szempontok szerint értékeli.

A bírálatokat feltöltik a Tudományos Diákköri Portálra. Elérhető össz-pontszám 45.

2016. április 20.,
szerda 14.00 óra

Az Óbudai Egyetem XLIII. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.
A hallgatók nyilvánosan a Szekciók Bíráló Bizottsága előtt 15 perces prezentáció kíséretében bemutatják a pályamunkájukat, amelyet 5 perc szakmai vita követ. A Szekciók Bíráló Bizottsága a megadott bírálati szempontok alapján értékeli az előadást és a vitakészséget, dönt a helyezésekről és javaslatot tesz a pályamunka OTDK-ra történő nevezésére. Elérhető össz-pontszám 30.

2016. április 27.,
szerda, 17.00 óra

A XLIII. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése Józsefvárosban.

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 2017. tavaszán kerül majd sor, amelyen a 2015. és 2016. évi tavaszi és őszi TDK konferencián nevezésre javasolt dolgozatok vehetnek részt.

Minden felmerülő kérdésben szívesen állunk a hallgatók és a konzulensek rendelkezésére:
Budapest, 2016. február 26.

Dr. Vámossy Zoltán
ETDT elnök
vamossy.zoltan[at]nik.uni-obuda.hu
Dr. Seebauer Márta
AMK TDT elnök
seebauer.marta[at]AMK.uni-obuda.hu
image6
 
emet logo szines

NTP-HHTDK-15