NTP-HHTDK-16

image3
image2

oe amk logo

TDK 2016. ősz
XLIV. Tudományos Diákköri Konferencia felhívása
Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa meghirdeti őszi Tudományos Diákköri Konferenciáját, amelyet 2016. november 16-án (szerdán) tartunk.
Várjuk hallgatóink pályamunkáit és az érdeklődő közönséget.
A TDK konferencia teljes adminisztrációja az új Tudományos Diákköri Portálon keresztül fog történni. Belépés a portálra Neptun kóddal lehetséges.
A TDK konferencia az alábbi határidőkkel és követelményekkel kerül lebonyolításra:

image1

2016. október 26.,
szerda 12.00 óra

Belépés a Tudományos Diákköri Portálra Neptun kóddal.
Neptun kóddal. A rendszer útmutatásai szerint a TDK dolgozat egy oldalas kivonatának és a jelentkezési lapnak a kitöltése.
A tartalmi kivonatot és a jelentkezési lapot az információs rendszerből ki kell nyomtatni és a konzulenssel alá kell íratni,
majd leadni Kiss Szilviának (Budai út 45. F.ép. 1.em) vagy Budaváriné Szalai Andreának (Pirosalma u 1-3., földszint).
A dolgozatok elkészítésénél figyelembe kell venni az OTDK szekciói által előírt formai követelményeket, amelyeket az OTDT honlapján megtalálható: http://otdt.ganda.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf, mert a dolgozatot az OTDK-ra történő beadáskor megváltoztatni nem lehet, azokat az intézményi konferencia után fel kell tölteni az OTDT információs rendszerébe.

2016. november 11.
péntek 12.00 óra

A hallgatók a konzulensek által jóváhagyott TDK dolgozatukat – az Egyetem plágiumellenőrző rendszerébe történő feltöltés után – feltöltik a Tudományos Diákköri Portálra.
A dolgozatokat két-két független bíráló a megadott bírálati szempontok szerint értékeli.
A bírálatokat feltöltik a Tudományos Diákköri Portálra. Elérhető össz-pontszám 45.

2016. november 16.,
szerda 14.00 óra

Az Óbudai Egyetem XLIV. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.
A hallgatók nyilvánosan a Szekciók Bíráló Bizottsága előtt 15 perces prezentáció kíséretében bemutatják a pályamunkájukat, amelyet 5 perc szakmai vita követ. A Szekciók Bíráló Bizottsága a megadott bírálati szempontok alapján értékeli az előadást és a vitakészséget, dönt a helyezésekről és javaslatot tesz a pályamunka OTDK-ra történő nevezésére. Elérhető össz-pontszám 30.

2016. november 23.,
szerda, 17.30 óra

A XLIV. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése Óbudán (Bécsi út 96/B. Aud. Max.).

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 2017. tavaszán kerül majd sor,
amelyen a 2015. és 2016. évi tavaszi és őszi TDK konferencián nevezésre javasolt dolgozatok vehetnek részt.

Minden felmerülő kérdésben szívesen állunk a hallgatók és a konzulensek rendelkezésére:
Budapest, 2016. október 13.

Dr. Vámossy Zoltán
ETDT elnök
vamossy.zoltan[at]nik.uni-obuda.hu
Dr. Földváry Lóránt
AMK TDT elnök
foldvary.lorant[at]amk.uni-obuda.hu
image6
 
emet logo szines

NTP-HHTDK-16