NTP-HHTDK-16
image3
image2

oe amk logo

ÁPRILISBAN TDK

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa áprilisban szervezi meg tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A XLV. Tudományos Diákköri Konferenciát
2017. április 19-én (szerdán) tartjuk

image1

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.amk.uni-obuda.hu/), majd véglegesítés után a rendszer által generált jelentkezési lapo(ka)t és kivonatot alá kell íratni a konzulenssel. Az így összeállított anyagot 2017. március 29. (szerda) délig (1200 óra) kell leadni a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnökénél (Földváry Lóránt, Geoinformatikai Intézet, 304. szoba).

A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: http://otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf. A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – április 13. (csütörtök) délig (1200 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell: https://tdk.amk.uni-obuda.hu/
A XLV. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2017. április 26-án, szerdán 17:30-kor lesz Józsefvárosban (Tavaszmező u. 15).

Az Óbudai Egyetem XLV. Tudományos Diákköri Konferenciájának
fontosabb időpontjai a 2017. tavaszi félévben

március 29. 12:00 óra 
 
A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.amk.uni-obuda.hu/) elkészített, onnan kinyomtatott, a konzulens által aláírt jelentkezési lap(ok) és a TDK dolgozat szintén az elektronikus rendszerből nyomtatott egyoldalas kivonatának leadása a kari TDT elnöknek.
március 30.
  A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
március 31.
 
A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 5 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
április 13. 12.00 óra
 
A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.
április 18.
  Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.
április 19.
  Az Óbudai Egyetem XLV. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.
április 19.
 
A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének, az eredményhirdetés előkészítésére.
április 26. 17.30 óra
  A XLV. Óbudai Egyetem TDK ünnepélyes eredményhirdetése Józsefvárosban (Tavaszmező u. 15.), majd fogadás.
április 30.
  A kari TDT elnökök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.

Sikeres TDK munkát és eredményes konferenciát kívánok!

Budapest, 2017. február 28.

Dr. Vámossy Zoltán
ETDT elnök
vamossy.zoltan[at]nik.uni-obuda.hu
Dr. Földváry Lóránt
AMK TDT elnök
foldvary.lorant[at]amk.uni-obuda.hu
image6
 
emet logo szines

NTP-HHTDK-16