NTP-HHTDK-18
emet logo szines
image2

oe amk logo

ÁPRILISBAN TDK

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa áprilisban szervezi meg tavaszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A XLVII. Tudományos Diákköri Konferenciát
2019. április 25-én (csütörtökön) tartjuk.

image1

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK jelentkezési portálon (tdk.amk.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a konzulensének is engedélyeznie kell a jelentkezést 2019. április 1. (hétfő) délig (1200 óra).
A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: XXXIV. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu). A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – április 18.  (csütörtök) délig (1200 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell, amelyet a konzulensnek is támogatnia kell a kari TDK jelentkezési portálon: tdk.amk.uni-obuda.hu
A XLIX. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2019. május 2-án, csütörtökön 17:00-kor lesz Óbudán.

Az Óbudai Egyetem XLVII. Tudományos Diákköri Konferenciájának fontosabb időpontjai:

április 1. 12:00 óra   A kari elektronikus TDK rendszerben https://tdk.amk.uni-obuda.hu/) elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.
április 1.   A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
április 2.   A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 10 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
április 18. 12.00 óra   A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.
április 23. 20.00 óra   Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.
április 25.   Az Óbudai Egyetem XLIX. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.
április 25.   A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének, az eredményhirdetés előkészítésére.
május 2. 17.00 óra   A XLIX. Óbudai Egyetem TDK ünnepélyes eredményhirdetése Óbudán.
május 5.   A kari TDT elnökök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.

2018. február 21.

Dr. Vámossy Zoltán
OE ETDT elnök
Dr. habil. Földváry Lóránt
AMK TDT elnök
   
image3