NTP-HHTDK-19
emet logo szines
image2

 

Novemberben TDK

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa novemberben szervezi meg
őszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A XLVIII. Tudományos Diákköri Konferenciát
2019. november 12-én (kedden) tartjuk.

oe cimer 2019

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK jelentkezési portálon (tdk.amk.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a konzulensének is engedélyeznie kell a jelentkezést 2019. október 24. (csütörtök) délig (12:00 óra).
A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: 35. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu). A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – november 6. (szerda) délig (1200 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell, amelyet a konzulensnek is támogatnia kell a kari TDK jelentkezési portálon: tdk.amk.uni-obuda.hu
Az 50. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2019. november 25-én, hétfőn 17:00-kor lesz Óbudán.

Az Óbudai Egyetem
50. Tudományos Diákköri Konferenciájának
fontosabb időpontjai 2019. őszi félévben:

október 24. 12:00   A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.amk.uni-obuda.hu/) elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.
október 24.   A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
október 25.   A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 10 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait és a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
november 6. 12.00   A TDK dolgozatokat az egyetemi plágium ellenőrző és a kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.
november 11. 12:00   Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.
november 12.   Az Óbudai Egyetem 50. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.
november 12.   A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének, az eredményhirdetés előkészítésére.
november 25. 17.00   A 50. Óbudai Egyetem TDK ünnepélyes eredményhirdetése Óbudán.
november 30.   A kari TDT elnökök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.

 

Dr. Vámossy Zoltán
OE ETDT elnök
Dr. Földváry Lóránt
AMK TDT elnök

Támogató pályázat: NTP-HHTDK-19