Prof. Dr. Györök György
dékán
MI intézetigazgató

Dr. Pogátsnik Mónika
oktatási dékánhelyettes
OE Duális Képzési Iroda igazgatója

Nagyné Dr. Hajnal Éva
kutatási dékánhelyettes

Takács Éva
dékáni hivatalvezető

Dr. Pődör Andrea
GEO intézetigazgató

Piglerné Dr. Lakner Rozália
megbízott TESZI intézetigazgató

Veres Richárd
HR és közkapcsolati vezető

Major-Perlaki Andrea
tanulmányi osztályvezető
 

Dr. Katona János
GEO intézetigazgató-helyettes

Tolner Nikoletta
MI intézetigazgató-helyettes

Módné Takács Judit
TESZI intézetigazgató-helyettes