km 

dr. Kovács Miklós
mestertanár, mb. szakvezető (közigazgatásszervező szak)
Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar
Geoinformatikai Intézet
8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. I. 112.
Tel: +36 22 200 473
e-mail: kovacs.miklos @ amk.uni-obuda.hu

Konzultációs időpont: kedd, 14:15 - 15:00, Pirosalma utca 1-3., I. em. 116.

ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK

 • SE FFFK, Földmérő mérnök, 1998
 • SZRMKK-KKMF MSZI, Általános informatikus szakmérnök, 1999
 • PPKE JÁK, Jogász (jogi doktor), 2008

KITÜNTETÉSEK

 • 2016 - Dékáni dicséret

OKTATOTT TÁRGYAK

 • Államtan
 • Nagyméretarányú térképezés I-II.
 • Ingatlan-nyilvántartás
 • Jogtörténeti bevezetés
 • AutoCAD alapismeretek
 • Agrárjog
 • Agrár- és vidékfejlesztési igazgatás
 • Közszolgálati jog
 • Állam- és jogtudományi ismeretek
 • Büntetőjogi alapismeretek
 • Az üzleti jog alanyai, üzleti élet szervezetei és szerződései
 • Közigazgatási büntetőjog
 • Közigazgatás alapintézményei
 • Jogalkotástan
 • Jog- és államigazgatási ismeretek
 • Földjog- és földügyi intézményhálózat
 • Földügyi igazgatás
 • Szakmai jogi ismeretek
 • Felmérés terepgyakorlat
 • Államigazgatási és jogi ismeretek
 • Jogi ismeretek
 • Munkajogi alapismeretek

KUTATÁSI TÉMÁK

 • Részvétel OTKA kutatásban: Birtokrendezés az ezredforduló évezred küszöbén, 1997-2000.
 • Multimédiás távoktatási tananyagok technikai kivitelezése, SDILA projekt, 2000.
 • Részvétel a Birtokrendezési stratégia kidolgozásában, 2004-05.
 • Részvétel a Területfejlesztési mérnök szak akkreditációs anyagának összeállításában, 2002-03.
 • Tevékeny részvétel az Igazgatásszervező szak Ingatlan-nyilvántartási szakirány akkreditációs anyagának összeállításában, 2006-2010.
 • A környezetvédelmi engedélyezés követelményei, gyakorlata és fejlődési iránya című, I/1.1 számú kutatási téma.  A szabályozás követelményei, gyakorlata és fejlesztési iránya nevű 1.1.1/1 számú résztémájában kutatási feladatok ellátása (KKK Projekt), 2005-07.

EGYÉB TEVÉKENYSÉG

 • Részvételem több szakmai, tudományos konferencia Szervezőbizottságában:
 • Ingatlankataszteri Fórum, 2000.
 • Földminősítési Fórum, 2002.
 • Földhasználati és Területfelhasználási Fórum, 2003.
 • Fertő-Hanság Fórum, 2004.
 • Településrendezés, Birtokrendezés Konferencia, 2006.
 • Birtokpolitika és Földkérdés Konferencia, 2008.
 • Az I. Ingatlanvagyon-gazdálkodási és Ingatlanforgalmazási Konferencia, 2009.
 • Birtokpolitika-Földkérdés-Vidékfejlesztés Konferencia, 2010.
 • A talajjavítás helyzete, lehetőségei a második ezredforduló utáni Magyarországon tudományos ankét, 2010.
 • Jogi szabályozás és a szakmai gyakorlat a geoinformatikában c. országos szakmai továbbképzés, 2015.
 • Százhatvanöt éves a földadókataszter, százhatvan éves a telekkönyv, negyvenhárom éves a magyar ingatlan-nyilvántartás és húsz éves a nemzeti kataszteri program c. országos szakmai továbbképző konferencia, 2016.
 • Ingatlanrendező Minősítő Bizottság, tag

PUBLIKÁCIÓK