Kulcsár Attila 

Kulcsár Attila
intézeti mérnök, AMK informatikai csoport vezető
Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar
Geoinformatikai Intézet
8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. II. 219.
Tel: +36 22 200 455
e-mail: kulcsar.attila @ amk.uni-obuda.hu

Konzultációs időpont: kedd, 9:45 - 10:30, Pirosalma utca 1-3., II. em. 219.

ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK

 • University of Salford (UK)
  okl. térinformatikai mérnök (MSc), 2001
 • Soproni Egyetem, FFFK
  Térinformatikai szakmérnök, 1998
 • Erdészeti és Faipari Egyetem, FFFK
  földmérő üzemmérnök (BSc), 1987

KITÜNTETÉSEK

 • 2001 Az egyetem kiváló dolgozója
 • 1994 Rektori dicséret

OKTATOTT TÁRGYAK

 • Hálózatok telepítése és menedzselése
 • Informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése

KUTATÁSI TÉMÁK

 • Geodézia adatok feldolgozása
 • Földrajzi adatok feldolgozása
 • GIS megoldások, algoritmusok
 • Hálózat biztonság

EGYÉB TEVÉKENYSÉG

 • Intézeti tanács tagja

Válogatott publikációk:

 • Kulcsár Attila: Lokális hálózatok, EFE FFFK segédlet, 1995, 84 old.
 • Kulcsár Attila: Információ technológia, SE FFFK jegyzet, 1996, 229 old.
 • GIS OPEN'97 konferencia kiadvány, SE FFFK kiadvány, 1997, Szerkesztõ
 • Kulcsár Attila: Hálózatok szerepe az adatszolgáltatásban, GisOpen'97 konferencia, 1997.03.07, Székesfehérvár, O
 • Kulcsár Attila: Információs rendszerek, SE FFFK jegyzet, 1997, 170 old.
 • GIS OPEN'98 konferencia kiadvány, SE FFFK kiadvány, 1998, Szerkesztõ
 • Kulcsár Attila: Információ technológia, SE FFFK jegyzet (2. javított kiadás), 1998, 198 old.
 • GIS OPEN'99 konferencia kiadvány, SE FFFK kiadvány, 1999, Szerkesztõ
 • Kulcsár Attila: Információs rendszerek, SE FFFK jegyzet (2.j.k.), 1999, 215 old.
 • Kulcsár Attila: Információ technológia, SE FFFK jegyzet (3.j.k), 1999, 227 old.
 • GIS OPEN 2000 konferencia kiadvány CD-n, SE FFFK kiadvány, 2000, Szerkesztõ
 • GIS OPEN 2001 konferencia kiadvány CD-n, NyME FFFK kiadvány, 2001, Társ szerkesztõ
 • Kulcsár Attila: Automatic GIS Data Quality Assessment for Non-experts, University of Salford (UK) MSc Dissertation, 2001, 142 old.
 • Kulcsár Attila: Térinformatikai elméleti kutatás, OMFB tanulmány (IKTA-00162/2000), 2001, 58 old.
 • Kulcsár Attila: Térinformatikai adatok tudásbázisán alapuló intelligens keresőmotor, OM KFHÁ szakmai fórum, 2001.02.28
 • Információ technológia 2001, NyME GEO jegyzet, 2001, 140 old.
 • GIS OPEN 2002 konferencia kiadvány CD-n, NyME GEO kiadvány, 2002, Társ szerkesztõ
 • Kulcsár Attila: Korszerű geodéziai adatfeldolgozás, GIS OPEN 2002 konferencia, 2002.03.12, Székesfehérvár, K-5
 • Gyenes Róbert-Kulcsár Attila: Geodéziai mérések feldolgozását támogató programok fejlesztése a GEO-ban, Budapest, Geodézia és Kartográfia, 2003/1. 35-39.old.
 • Gyenes Róbert-Kulcsár Attila: Geodéziai mérések korszerű feldolgozása a mindennapi gyakorlatban, GIS OPEN 2003 konferencia, 2003.03.11, Székesfehérvár, A-14
 • Gyenes Róbert-Kulcsár Attila: Vetületi rendszereink közötti átszámítás szoftveres megoldása,  GIS OPEN 2004 konferencia, 2004.03.18, Székesfehérvár, P2, poszter előadás
 • Busics György – Gyenes Róbert – Kulcsár Attila: Műszerkezelési és adatfeldolgozási ismeretek, NyME GEO segédlet, 2004,
 • Gyenes Róbert-Kulcsár Attila: GeoCalc 3, Székesfehérvár, Elektronikus könyv ISBN 963 460 328 9, 2004, www.geocalc.hu
 • Gyenes Róbert-Kulcsár Attila: GeoCalc használata a birtokrendezésben,  GIS OPEN 2005 konferencia, 2005.03.17, Székesfehérvár, P1, poszter előadás
 • Gyenes Róbert-Kulcsár Attila: Digitális szintezőműszerrel végzett mérések feldolgozása, Budapest, Geodézia és Kartográfia, 2006/1. 17-22.old.
 • Gyenes Róbert-Kulcsár Attila: Mérési módszerek digitális szintezőműszerekhez,  GIS OPEN 2006 konferencia, 2006.03.17, Székesfehérvár, P1, poszter előadás