Fotogrammetriai kutatások

A kutatók elsősorban alkalmazott fotogrammetriai, kisebb részben távérzékelési, azonon belül városökölógiai kutatásokban vesznek részt.
Főbb kutatási területek:

 • Fotogrammetriai tájékozások automatizálhatóságának vizsgálata.
 • Új minta- és alakegyeztető algoritmusok kidolgozása digitális sztereóképpárok alapján.
 • Durvahiba-szűrési eljárások összehasonlító elemzése.
 • Nemlineáris fotogrammetriai feladok megoldásánál a Jacobi-féle középérték képzéssel és a Gauss-féle legkisebb négyezetek módszerével végzett kiegyenlítési eljárás ötvözése egy eljárásba a számítási/feldolgozási hatékonyság növelése érdekében.
 • Digitális domborzatmodellek előállítása, pontossági vizsgálata.
 • Digitális domborzat- és felszínmodellek alkalmazási lehetőségei
 • UAV komplex rendszerek terepi kalibrációja
 • Kamera kalibráció laborban
 • Földi lézerszkenneres mérések
 • Pontfelhők feldolgozása

Néhány korábbi feladat:

 • Fotogrammetriai térbeli hátrametszés iteráció nélküli megoldása.
 • Durva-hibaszűrés a fotogrammetriai számtásoknál a kiegyenlítési eljárás előtt.
 • Térbeli hasonlósági transzformáció iteráció nélküli megoldása.
 • Régészeti leletek 3D-archiváló rendszerének kidolgozása muzeológiai célokra.
 • Térképi feliratok automatizált felismerési középkori térképeken.
 • UAV kamera kalibráció terepi tesztmező alapján.
 • Kamerával végzett minőségellenőrző rendszer kidolgozása.
 • Városökológiai vizsgálatok kidolgozása komplex adatcsomagok (űrfelvételek, digitális domborzatmodellek, légi felvételek, lézeres pontfelhők) alapján
 • Fák lézerszkenneres felmérése és az így kapott pontfelhők feldolgozása

Kulcsszavak: fotogrammetria, durva-hiba szűrés, digitális domborzatmodellezés, 3D modellezés, légiháromszögelés, pontfelhő, kiegyenlítő számítások a fotogrammetriában, városökológiai vizsgálatok távérzékelési módszerekkel

Résztvevők

Referenciák

[1]     Meng Qingyan, Chen Xu, Sun Yunxiao, Zhang Jiahui, Wang Qiao, Jancsó Tamás, Liu Shunxi
          Exposure opportunity index: measuring people-perceiving-greenery at floor-level effectively
          EARTH SCIENCE INFORMATICS 13 : 1 pp. 29-38. , 10 p. (2020)
[2]     Jancsó Tamás: Méretarányszámokkal végzett hibaszűrés modell- és terepi pontok koordinátái alapján,
          GEOMATIKAI KÖZLEMÉNYEK  XX.  pp. 41-46. (2017)
[3]     Xiaojiang, Li ;  Weindong, Li ;  Quingyan, Meng ;  Chuanrong, Zhang ;  Tamas, Jancso  ;  Kangli, Wu: Modelling building proximity to greenery in a
          three-dimensional perspective using multi-source remotely sensed data,
          JOURNAL OF SPATIAL SCIENCE   , 16 p.  (2016), DOI: 10.1080/14498596.2015.1132642
[4]     Jancsó, T  ;  Závoti, J: Quality control of digital terrain models using different autocorrelation technics,
          EUROPEAN SPATIAL DATA RESEARCH  51  pp. 95-112. , 18 p.  (2006)
[5]     Zavoti, J  ;  Jancso, T: The solution of the 7-parameter datum transformation problem with- and without the Gröbner basis,
          ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA HUNGARICA  41  pp. 87-100. , 14 p.  (2006),
          DOI: 10.1556/AGeod.41.2006.1.7
[6]     Balázsik, V. ✉ ; Tóth, Z.;  Abdurahmanov, I.: Analysis of Data Acquisition Accuracy with UAV,
          INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOINFORMATICS 17 : 1 pp. 1-10. , 10 p. (2021)
[7]     Balázsik, V. Tóth, Z. DATA RESOLUTIONS USED IN THE URBAN GIS, PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION MC pp. 10-15. , 6 p. (2019)
[8]     Tóth, Z. Balázsik, V. Practical experience of applying GIS technology in archeology,
          JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SOCIETY OF UZBEKISTAN 2018 p. 59 Paper: 1 (2018)
[9]     Balázsik Valéria: Domborzat- és felszínmodellek a GIS-ben, In: Márkus, Béla (szerk.)
          Térinformatika 2014 : 20 éves a Térinformatika Tanszék, Székesfehérvár, Magyarország:
          Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar (2014) 400 p. pp. 7-19. , 13 p.
[10]   Gábor Nagy; Tamás Jancsó; Chongchen Chen: The Fitting Disc Method, a New Robust Algorithm of the Point Cloud Processing,
          ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA (1785-8860 ): 14 6 pp 59-73 (2017)
[11]   Gábor Nagy: Parameter analysis of disc fitting method, In: AIS 2018 - 13th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas,
          Székesfehérvár, 2018.11.08, Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, pp 90-93 (2018)
[12]   Nagy Gábor; Jie Zou; Jancsó Tamás; Chongcheng Chen: Modeling Tree Branches from Point Clouds by Sphere Fitting Method, In:
          IGIT 2015 International Conference : Integrated Geo-spatial Information Technology and Its Application to Resource and Environmental Management
          Towards GEOSS, Székesfehérvár, 2015.01.16. - 2015.01.17., Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, pp 147-152 (2015)

Pályázati tevékenység

 • RADI, Városi öko-környezeti térinformatikai adatnyerési és elemzési modell készítése távérzékelési módszerekkel,  2014-2015, NFÜ TéT,  témavezető
 • IGIT, Integrated geo-spatial information technology and its application to resource and environmental management towards, 2011-2015  Európai Unió témavezető, projekt koordinátor
 • TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0015, Föld-rendszer adatok tudományos feldolgozása és az ismeretek társadalmasítása korszerű informatikai eszközök segítségével,  2012-2014, kari koordinátor
 • TÁMOP 4. 2. 2. B – 10/1 – 2010 – 0018, TALENTUM – Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen, 2011-2013,  kari koordinátor
 • NTP-OKA-VIII-A-029,      „A kiemelkedő tehetséget mutató felsőoktatási hallgatók nemzetközi versenyeken és hazai, illetve nemzetközi konferenciákon való részvételének támogatása” – OTDK részvétel,2011,                Nemzeti Tehetség Program,       témavezető
 • ATLAS - Application of the terrestrial laser scanning for environmental processes and changes, Erasmus Intenzív Program Magyarországon, 2010-2011, Erasmus program, témavezető
 • TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006, Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen         2010-2013, kari koordinátor
 • TÁMOP 4.2.3.-08/2009-0001       Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja, 2010-2011, kari koordinátor
 • TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008, eCompetence Multidiszciplináris Egyetemi Tudásmenedzsment rendszer fejlesztése és regionális innovációs keretrendszert megalapozó szervezeti fejlesztések a Nyugat-magyarországi Egyetemen, 2009-2011,                kari koordinátor
 • IRSA, Térinformatikai termékek kinyerése és értékelése városi ökológiai környezetben, 2009-2010, TéT, témavezető
 • SIRC, Tájökológiai monitoring, változás előrejelzés és információs rendszer a Wuyishan Természedelvédelmi Körzetben, 2009-2010, TéT, részvétel
 • Vadgazdálkodás és biodiverzitás monitoring       Vadgazdálkodás és biodiverzitás monitoring távérzékeléssel és nyílt térinformatikai szabványok (OGC) alkalmazásával, 2007-2008, TéT, részvétel
 • IRSEL (Innovation on Remote Sensing Education and Learning), EU ERASMUS+ projekt  2017.10.15.- 2020.10. 14., Innovatív oktatási platform fejlesztése ázsiai országok számára a távérzékelés széleskörű felhasználása érdekében
 • DSinGIS (Doctoral Studies in GeoInformation Sciences),  EU ERASMUS+ projekt 2017. 10.15. -2020.10. 14., Üzbegisztán fenntartható fejlődésének segítése, új doktori program létrehozása, innovatív doktori kurzusok és módszertan fejlesztése, a továbbképzés támogatása a geoinformatika területén.

Együttműködő partnerek

 • Soproni Egyetem
 • Lechner Tudásközpont
 • GeoIQ Kft.
 • Envirosense Hungary Kft.
 • GIP, Dr. Kruck & Co., Aalen, Németország
 • Earth Observation Application System Engineering Laboratory, Aerospace Information Research Institute, Kínai Tudományos Akadémia, Peking
 • Demonstration Center for Spaceborne Remote Sensing, China National Space Administration, Peking
 • Paris Lodron University of Salzburg (PLUS), Ausztria
 • Tashkent Institute of Irrigation and Melioration (TIIAME) Tashkent, Üzbegisztán
 • Karakalpak State University named after Berdakh (KSU) Nukus, Üzbegisztán