Mérnökpedagógia

Empirikus pedagógiai és pszichológiai kutatások folytatása a felsőoktatás-pedagógia területén, a műszaki, az informatikai és a biztonságtudományok határterületein.
Kutatási területek:

 • A munkaalapú tanulás, gyakorlati képzés, duális képzés.
 • Pályaorientáció, pályaattitűd vizsgálatok a műszaki képzések területén.
 • Nem kognitív készségek szerepe és fejlesztése a mérnökképzésben.
 • Oktatásmódszertani kérdések, elearning tananyagok az oktatásban.
 • A tanulás tényezői, tanulás IKT támogatása.
 • Ember-számítógép interfészek, kognitív-infokommunikáció
 • Kognitív és szociális folyamatok szabályozása.
 • A különböző oktatási környezetek módszertani vizsgálata.
 • Kiberbiztonság az oktatásban
 • Az önismeret és a személyiségfejlesztés szerepe a mérnöki képzésben/duális képzésben.
 • Statisztikai módszerek szerepe a mérnöki tudományokban

Kulcsszavak: oktatásmódszertan, e-learning, nem kognitív készségek, érzelemszabályozás, duális képzés, kiberbiztonság

Résztvevők

Referenciák

 • Aspan, Nikoletta; Bozsik, Csilla; Gadoros, Julia; Nagy, Peter; Inantsy-Pap, Judit; Vida, Peter; Halasz, Jozsef, Emotion recognition patterns in adolescent boys with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL ID761340, 8 p. (2014)
 • Kővári, Attila: Education Perspectives of Human-Computer Interfaces. In Annual International Conference on Computer & Software Engineering, Athen, Greece, p. 36 (2019)
 • Kővári, Attila: Study of Algorithmic Problem-Solving and Executive Function. ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA, 17(9), 241–256 (2020)
 • Modne Takacs, Judit, The importance and development of safety awareness with soft skills in industrial environment, OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 8 : 3 pp. 314-323, 10 p. (2021)
 • Pogatsnik, Monika, Dual Education: The Win-Win Model of Collaboration between Universities and Industry, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY 8: 3 pp. 145-152., 8 p. (2018)
 • Scherer, Zsuzsanna; Halasz, Jozsef, Working experience and programming language knowledge of university students at Alba Regia Technical Faculty. AIS 2017, pp. 40-44., 5 p. (2017)
 • Tolner, Nikoletta; Dávid, András: The usage of programmable logics in the education of Digital Technology, AIS2017

Pályázati tevékenység

 • ERASMUS+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices: 2019 KA2 OPENSEL Project - Open, online courses to develop social emotional skills
 • EFOP-3.4.4-16-2017-00019 - Az Óbudai Egyetem STEM stratégiai fejlesztései projekt: A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban

Együttműködő partnerek

HERA – Hungarian Educational Research Association
BME Műszaki Pedagógia Tanszék
ÓE Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ (TMPK)