Mi az a TDK ?

A TDK a t öbb mint 50 éves hagyománnyal rendelkező Tudományos Diákköri Konferencia rövidítése.
Egy-egy oktató köré gyűlve, az oktató szakmai támogatásával végeznek fiatalok tudományos munkát,
amelyből dolgozatot készítenek és ezt a TDK Konferencián egy 15 perces előadás keretében bemutatják és megvitatják.
A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente (páratlan években) megrendezésre kerülő
Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK-ra) is lehet nevezni.

   Mikor rendeznek TDK Konferenciát?

Az Óbudai Egyetemen minden évben tavasszal és ősszel rendeznek TDK Konferenciát, ennek pontos időpontját a honlapon meghirdetik. 

   Hogyan lehet jelentkezni?

A munkát meg lehet kezdeni egy oktató megkeresésével, jelentkezni a konferencia portálján lehet megadva a jelentkező
és a vezető oktató fontosabb adatait, valamint a dolgozat rövid, körülbelül fél oldal hosszúságú összefoglalóját.  

   A TDK munka témája

A kutatás témáját vagy az oktató határozza meg vagy saját ötlet alapján egy diák maga kezdeményezhet TDK munkát úgy,
hogy felkeresi a témában illetékes oktatót, és megkéri őt a témavezetésre. A meghirdetett témák körére, a vizsgálatok milyenségére
nincs semmiféle kötött előírás. A címből adódóan tudományos szemléletmódú munkákat kell alkotni, kellő igényességgel.

   A TDK munka előnye
  • Az egyetemi - vagy különösen az országos - konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi siker
  • Kiváltja a szakmai önbizalom növekedését
  • A díjakkal együtt járhat anyagi elismerés (pénzjutalom)
  • Plusz pontokat jelent pl. a Egyetemi, Kari, ERASMUS stb. ösztöndíjakra történő jelentkezésnél és az elhelyezkedésnél
  • Tapasztalatot szereznek arról, hogy miből áll egy szakmai jellegű tanulmány elkészítése
  • A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén – ezt segíti a konferencia előadás megtartása
  • A szakmai önéletrajzban is "jól mutat" a TDK-n elért helyezés, mint iskolai díj, szakmai többletmunka.
  • A TDK munkának nincs ismert mellékhatása.