Szakképzettség: felsőfokú mérnökinformatikus asszisztens

Képzési forma: nappali
A képzési idő félévekben: 4 félév (3 félév oktatás + 1 félév gyakorlat)

A képzés célja olyan szakember kibocsátása, aki képes mérnöki irányítás alatt egy vállalkozás, vállalat, intézmény számítástechnikai, informatikai hardver-szoftver eszközeinek, rendszereinek önálló üzembe helyezésére, üzemeltetésére, tesztelésére, karbantartására és korlátozott mértékben javítására, részt venni műszaki vagy irodai informatikai rendszerek tervezésében, fejlesztésében, diagnosztizálásában, javításában, illetve ilyen informatikai rendszerek fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, segítségnyújtásában a mérnöknek, illetve a döntéshozónak.

A képzés előnyei:

  • műszaki képzési területen, államilag finanszírozott tanulmányokat lehet folytatni,
  • a munkaerőpiacon keresett szakképesítést nyújtunk,
  • tanulmányait kredit beszámítással folytathatja egyetemünkön, BSc szakjainkon,
  • fehérvári telephelyünk kiváló infrastruktúrával rendelkezik: kollégium, sportlehetőségek, könyvtár.

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók: Felsőfokú szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többlet pontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 220 pontot. A felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell számolni:

  • a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy
  • a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy
  • az érettségi pontok kétszerezésével. (bármely két legjobb érettségi eredményű tantárgy figyelembevételével)

A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára előnyösebbet kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat.

Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés mintatanterv táblázat érvényes 2013. 09. 01.-től

félévi részletes tantárgyprogramok letölthetőek a tantárgyak nevére kattintva és az AREK FTP szerverén a PUBLIC / HIRDET / Tantargyprogramok / 2014_2015_1 mappából.

  Szakképzés közös modul
NRKKA11INO. Kommunikáció alapjai
NRKIF11INO Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek
NRKMI11INO Munkaerőpiaci ismeretek
NRKNY11INO Szakmai idegennyelvi alapok
  Képzési terület közös modul
NRKMA11INO Bevezetés a számításelméletbe I.
NRKMA22INO Bevezetés a számításelméletbe II.
NRKKG11INO Közgazdaságtan
NRKPA11INO Programozás I.
  Szakképzési modul
NRKPR11INO Vizuális programozás
NRKST11INO. Szoftvertechnológia
NRKEA11INO Informatika rendszerek alapjai
NRKAB11INO Adatbázisok
NRKOR11INO Operációs rendszerek
NRKIB11INO Az informatikai biztonság alapjai
NRKDT11INO Digitális technika
NRKPE11INO Számítógépes perifériák
NRKSH11INO Számítógép hálózatok
NRKAR11INO Számítógéparchitektúrák alapjai
  Rendszergazda szakirány tantárgyai
NRKHU11INO Számítógéphálózatok üzemeltetése
NRKTU11INO Informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése
NRKTB11INO Információs rendszerek tervezése, bevezetése
NRKAT11INO Alkalmazások telepítése, üzemeltetése
NRKVI11INO Vállalati információs rendszerek
NRKMT11INO Mérnöki informatika korszerű fejlesztő eszközei
  Hálózati informatikus szakirány tantárgyai
NRKHU11INO Számítógéphálózatok üzemeltetése
NRKTU11INO Informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetése
NRKTB11INO Információs rendszerek tervezése, bevezetése
NRKAT11INO Alkalmazások telepítése, üzemeltetése
NRKHM11INO Hálózatok  telepítése és menedzselése
NRKLW11INO LAN/WAN hálózatok kialakítása

Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés - képzési program, érvényes 2013.09.01-től

Műszaki mérnök informatikus mérnökasszisztens FSZ tanterv érvényes 2009.09.01-től