Szakképzettség: műszaki menedzser

Képzési forma: nappali
Képzési idő félévekben: 7 félév

A képzés célja az alapszakon a műszaki és természettudományi ismeretek mellett a gazdálkodási és szervezéstudományi tudás megszerzése. A gazdálkodási mérnökök a műszaki technológiákhoz, eszközökhöz mint termékekhez, szolgáltatásokhoz viszonyulnak. Feladatuk – az értékesítés, szolgáltatás – ellátásához informatikai, pénzügyi és humán folyamatokat is irányítaniuk kell. Az alapszak főleg azoknak a fiataloknak javasolt, akik műszaki, természettudományos beállítottságuk mellett jó kommunikációs készséggel, kreativitással rendelkeznek, érdeklődnek a gazdasági élet folyamatai iránt, és örömüket lelik a kapcsolatteremtésben.

A műszaki menedzser szakon a képzést műszaki területen információ-technológiai, gazdasági területen pedig szolgáltatásmenedzsment szakterületen folytatjuk.

Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat időtartama 6 hét.

Testnevelés / Nyelvi követelmények, nyelvi képzés

Oklevél kiadása / Záróvizsga információk

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók: Alapképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többlet pontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 260 pontot. Az alapképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell számolni:

  • a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy
  • a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával.

A két számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára előnyösebbet kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindkét esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat.

Felvételi tantárgyak: egyik a matematika, a második: biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy történelem vagy szakmai előkészítő.

Műszaki menedzser szak tantervi táblázata (D)

Műszaki menedzser szak tantervi táblázata (C)

félévi részletes tantárgyprogramok letölthetőek a tantárgyak nevére kattintva és az AMK FTP szerverén a PUBLIC / HIRDET / Tantargyprogramok / 2014_2015_1 mappából.

  Természettudományi alapismeretek
GRKMA12SNC Matematika I.
GRKMA22SNC Matematika II.
GRKFI11SNC Fizika
GRKKE11SNC Kémia
GRKAI11SNC Anyagismeret
GRKMM11SNC Mechanika
GRKEL11SNC Elektrotechnika
GRKIN14SNC Informatika I.
GRKIN24SNC Informatika II.
GRKIN34SNC Informatika labor
  Gazdasági és humán ismeretek
GRKKG12SNC Mikroökonómia
GRKKG22SNC Makroökonómia
GRKVG11SNC Vállalkozásgazdaságtan
GRKGS11SNC Gazdaságstatisztika
GRKMI11SNC Minőségbiztosítás és minőségirányítás a.
GRKER11SNC Ergonómia
  Kötelezően választható tárgy
GRKEU11SNC Világgazdaság - EU ismeretek
GRKCV11SNC Családi vállalkozások
GRKPU11SNC Pénzügyek alapjai
GRKSZ11SNC Szociológia
  Szakmai törzsanyag
  Műszaki törzsanyag
GRKRK11SNC Műszaki ábrázolás  
GRKAM11SNC Általános mérnöki ismeretek
GRKGA11SNC Gyártástechnológia alapjai
GRKMT11SNC Méréstechnika
GRKDT11SNC Analóg és digitális technika
GRKAB11SNC Adatbázisok
GRKWP11SNC WEB programozás alapjai
GRKTE11SNC Tervezéselmélet
GRKKV11SNC Környezetvédelem
GRKFD11SNC Feldolgozóipar
  Gazdasági törzsanyag
GRKMD11SNC Menedzsment alapjai
GRKAJ11SNC Államigazgatási és jogi ismeretek
GRKMA11SNC Marketing alapjai
GRKVP11SNC Vállalkozások pénzügyei
GRKUK11SNC Üzleti kommunikáció
GRKIN44SNC Gazdasági informatika
GRKCO11SNC Controlling
GRKTM11SNC Termelésmenedzsment
GRKSM11SNC Számvitel
GRKEM11SNC Emberi erőforrás menedzsment
  Differenciált tárgyak
  Választható műszaki modul AMK
GRKST12SNC Szoftvertechnológia I.
GRKST22SNC Szoftvertechnológia II.
GRKIN11SNC Információfeldolgozás 
GRKIF12SNC Információfeldolgozás hálózaton
GRKIF22SNC Információfeldolgozás hálózaton labor
  Választható gazdasági modul AMK
  Szolgáltatás menedzsment modul
GRKSV11SNC Szolgáltatás-orientált vállalat
GRKDR11SNC Döntéstámogató rendszerek
GRKIR11SNC Információs rendszerek modellezése
GRKPM11SNC Projektmenedzsment
GRKFM11SNC Folyamatmenedzsment
GRKSM11SNC Szolgáltatás menedzsment tréning
  Választható tárgyak                          
  Idegen nyelv
ORKANYORNC Angol alapszint
ORKANYADNC Általános angol
ORKNNYORNC Általános német
ORKANYSZNC Szaknyelv angol
  Idegen nyelvű kritérium tárgyak
GRKUKAKTNC Business communication
GRKMAAKTNC Marketing (angol nyelven)
GRKKMAKTNC Research methodology
GRKINAKTNC Business informatics
NRKSPAKTNC SAP ABAP Programming
NRKVIAKTNC Corporate Information Systems
KRKDTAKTNC Digital Technics
  Magyar nyelvű választható tárgyak
GRKSZ11SNC Szociológia
GRKEU11SNC Világgazdaság - EU ismeretek
GRKCV11SNC Családi vállalkozások
GRKKM11SNC Kutatás módszertana
NRKKF11SNC Komplex függvénytan
KRKOK11SNC Optoelektronikai kommunikáció
NRKOH11SNC Összetett hálózatok
NRKSA1VSNC SAP ABAP Programozás
KRKOO21SNC  Objektumorientált programozás C++ nyelven 
KRKRM11SNC Robotmechanika
ORKTESTSNC Testnevelés

Műszaki menedzser szak tanterve érvényes 2010 09 01-től.