Szakképzettség: ménök informatikus

Képzési forma: nappali
Képzési idő félévekben: 7

A képzés célja olyan mérnök informatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások telepítésére és üzemeltetésére, valamint azok adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. Manapság szinte nincs olyan vállalat, vállalkozás, szervezet, ahol ne lenne rájuk szükség: évek óta jelentős érdeklődés érzékelhető a munkaerőpiac részéről a műszaki informatikus végzettségűek iránt. Nem véletlen, hogy az elmúlt években ez az egyik legnépszerűbb szak a jelentkezők körében.

Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat időtartama 6 hét.

Testnevelés / nyelvi követelmények, nyelvi képzés

Oklevél kiadása / záróvizsga információk

Választható szakirányok: Ambiens renszerek, Informatikai rendszermérnök,   Vállalati információs rendszerek

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók: Alapképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többlet pontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 260 pontot. Az alapképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell számolni:

  • a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy
  • a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával.

A két számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára előnyösebbet kell alkalmazni. Az így megállapított pontokhoz mindkét esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat.

Felvételi tantárgyak: egyik a matematika, a második: fizika vagy informatika.

félévi részletes tantárgyprogramok letölthetőek a tantárgyak nevére kattintva és az AREK FTP szerverén a PUBLIC / HIRDET / Tantargyprogramok / 2014_2015_1 mappából.

Mérnök informatikus szak tantervi táblázata (D)

  Természettudományos alapismeretek
NRKAN1SSND Analízis I.
NRKAN2SSND Analízis II.
NRKBS1SSND Bevezetés a számításelméletbe I.
NRKBS2SSND Bevezetés a számításelméletbe II.
NRKMS1SSND Matematika szigorlat
NRKVS1SSNC Alkalmazott valószínűségszámítás és statisztika
NRKIA1SSND Informatikai rendszerek alapjai
NRKFI1SSND Fizika
NRKVI0SSND Villamosságtan
  Gazdasági és Humán ismeretek
NRKKG0SSND Közgazdaságtan I-II.
NRKVG0SSND Vállalkozás gazdaságtan
NRKME0SSND Menedzsment
NRKJA1SSND Jogi és államigazgatási ismeretek
  Szakmai törzsanyag
NRKPR1SSND Programozás I.
NRKPR2SSND Programozás II.
NRKPR3SSND Programozás III.
NRKMP1SSND Modern programozási nyelv
NRKAB0SSND Adatbázisok
NRKST1SSND Szoftvertechnológia I.
NRKST2SSND Szoftvertechnológia II.
NRKSS1SSND Szakmai szigorlat
NRKIT0SSND Irányítástechnika
NRKDT0SSND Digitális technika
NRKEL0SSND Elektronika ; Laboratórium
NRKDR0SSND Digitális rendszerek
NRKSA1SSND Számítógép architektúrák alapjai I.
NRKKA1SSND Korszerű számítógép architektúrák
NRKSA2SSND Számítógép architektúrák alapjai II.
NRKOP0SSND Operációs rendszerek
NRKSH0SSND Számítógép hálózatok
NRKBR1SSND Beágyazott rendszerek alapjai
NRKIR0SSND Intelligens rendszerek
NRKVI1SSND Vállalati információs rendszerek
NRKVI2SSND Vállalati információs rendszerek modellezése
NRKIB0SSND Az informatikai biztonság alapjai
NRKFN1SSND Formális nyelvek és gépek
NRKDR1SSND Döntéstámogató rendszerek
NRKIK1SSND Infokommunikációs technikák
NRKSD1SSND Szakdolgozat I.
NRKSD2SSND Szakdolgozat II.
   
  Vállalati információs rendszerek szakirány
NRKVP1SGND Vállalkozások pénzügyei
NRKSA1SGND Számvitel alapjai
NRKVI1SGND Vezetői információs rendszerek
NRKPR1SGND Projektlabor I.
NRKPR2SGND Projektlabor II.
NRKER1SGND ERP rendszerek I.
NRKER2SGND ERP rendszerek II.
NRKKK1SGND KKV esettanulmány
  Ambiens rendszerek szakirány
NRKBR1SBND Beágyazott rendszerek
NRKKO1SBND Kommunikációs felületek és protokollok
NRKMO1SBND Mikrooperációs rendszerek
NRKAA1SBND Ambiens alkalmazások
NRKAF1SBND Ambiens alkalmazás-fejlesztés I.
NRKAF2SBND Ambiens alkalmazás-fejlesztés II.
NRKAJ1SBND Ambiens eszköz-fejlesztés (projekt)
  Informatikai rendszermérnök szakirány
NRKHT1SRND Hálózati technológiák I.
NRKSL1SRND Szakiránylabor I.
NRKHT2SRND Hálózati technológiák II.
NRKSL2SRND Szakiránylabor II.
NRKHT3SRND Hálózati technológiák III.
NRKSL3SRND Szakiránylabor III.
   
  Választható tárgyak
  Idegen nyelvű tárgyak
ORKANYORNC Angol alapszint
ORKANYADNC Általános angol
ORKNNYORNC Általános német
ORKANYSZNC Szaknyelv angol
  Idegen nyelvű kritérium tárgyak
GRKUKAKTNC Business communication
NRKVIAKTNC Corporate Information Systems
KRKDTAKTNC Digital Technics
  Szakmai szabadon választható tárgyak
NRKLX1SVNC Linux alkalmazások
KRKOO21SNC Objektumorientált programozás C++ nyelven
NRKGP1SSNC GPU programozás
NRKOW11SNC Összetett web alkalamazások készítése
NRKAF1SSNC LINUX alkalmazása a gyakorlatban
KRKRM11SNC Robotmechanika
NRKOH11SNC Összetett hálózatok
NRKSA1VSNC SAP ABAP Programozás
  Magyar nyelvű választható tárgyak
KRKSZ11SNC Szociológia
GRKKM11SNC Kutatás módszertana
KRKOK11SNC Optoelektronikai kommunikáció
NRKRX1SVNC Alkalmazás fejlesztés mobil eszközökre
GRKCV11SNC Családi Vállalkozások
GRKEU11SNC EU ismeretek
KRKUK11SNC Üzleti Kommunikáció
NRKKF11SNC Komplex függvénytan
   
ORKTESTNEV Testnevelés
 
 
  Természettudományos alapismeretek összesen
NRKAN1SSNC Analízis I.
NRKAN2SSNC Analízis II.
NRKDM1SSNC Diszkrét matematika és lineáris algebra I.
NRKDM2SSNC Diszkrét matematika és lineáris algebra II.
NRKMS1SSNC Matematika szigorlat
NRKVS1SSNC Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
NRKIE1SSNC Informatika elméleti alapjai
NRKAE1SSNC Adatstruktúrák, algoritmusok, objektumok
NRKFI1SSNC Fizika
NRKVI1SSNC         Villamosságtan
   
  Gazdasági és Humán ismeretek összesen
NRKKG1SSNC Közgazdaságtan I.
NRKKG2SSNC Közgazdaságtan II.
NRKVG1SSNC Vállalkozás gazdaságtan I.
NRKVG2SSNC Vállalkozás gazdaságtan II.
NRKJI1SSNC Jogi és államigazgatási ismeretek
NRKME1SSNC Menedzsment
NRKKV1SSNC Köt.vál. (Projekt menedzsment)
   
  Szakmai törzsanyag összesen
NRKBI1SSNC Bevezetés az informatikába
NRKPP1SSNC Programozási paradigmák és technikák
NRKIP1SSNC Objektum orientált programozás
NRKHP1SSNC Haladó programozás
NRKVP1SSNC Vizuális, eseményvezérelt programozás
NRKPN2SSNC Java programozási nyelv
NRKST1SSNC Szoftver tervezés és technológia
NRKSTGSSNC Szoftvertechnológia gyakorlat
NRKSS1SSNC Szoftver szigorlat
NRKIT1SSNC Irányítástechnika I.
NRKIT2SSNC Irányítástechnika II.
NRKDT1SSNC Digitális technika I.
NRKDT2SSNC Digitális technika II.
NRKEL1SSNC Elektronika I.
NRKEL2SSNC Elektronika II.
NRKDG1SSNC Digitális rendszerek I.
NRKDG2SSNC Digitális rendszerek II.
NRKSA1SSNC Számítógép architektúrák I.
NRKSA2SSNC Számítógép architektúrák II.
NRKSA3SSNC Számítógép architektúrák III.
NRKPK1SSNC Processzorok utasításszintĹą kezelése
NRKOR1SSNC Operációs rendszerek I.
NRKIN1SSNC Informatikai rendszerelemek
NRKSH1SSNC Számítógép hálózatok I.
NRKSH2SSNC Számítógép hálózatok II.
NRKSHGSSNC Számítógép hálózatok gyakorlata
NRKAB1SSNC Adatbázisok
NRKAH1SSNC Adatbázisok használata I.
NRKAH2SSNC Adatbázisok használata II.
NRKIR1SSNC Intelligens rendszerek elmélete
NRKIR2SSNC Intelligens rendszerek gyakorlata
NRKVI1SSNC Vállalati információs rendszerek
NRKVI2SSNC Vállalati információs rendszerek modellezése
NRKIB1SSNC Az informatikai biztonság alapjai I.
NRKIB2SSNC Az informatikai biztonság alapjai II.
  Szakirány közös tantárgyai, választható szakirányok
  Ambiens rendszerek szakirány (I)
NRKBR1SINC Beágyazott rendszerek
NRKKF1SINC Kommunikációs felületek és protokollok
NRKMR1SINC Mikrooperációs rendszerek
NRKAA1SINC Ambiens alkalmazások
NRKAF1SINC Ambiens alkalmazás-fejlesztés I.
NRKAF2SINC Ambiens alkalmazás-fejlesztés II.
NRKAP1SINC Amibens eszköz-fejlesztés (projekt)
NRKHA1SANC Formális nyelvek és gépek
NRKOR2SANC Operációs rendszerek II.
NRKDR1SANC Döntéstámogató rendszerek
NRKSD1SANC  Szakdolgozat*
 
  Informatikai rendszermérnök szakirány
NRKLW1SRNC LAN és WAN technológiák
NRKIT1SRNC Internet technológiák I.
NIRIT2SRNC Internet technológiák II.
NRKHT1SRNC Hálózattervezés és üzemeltetés
NRKLW1SHNC Számítógép hálózatok biztonsága
NRKHA1SANC Formális nyelvek és gépek
NIROR2SANC Operációs rendszerek II.
NRKDR1SANC Döntéstámogató rendszerek
NRKSD1SANC Szakdolgozat*
   
  Vállalati információs rendszerek szakirány
NRKIV1SGNC Integrált vállalatirányítási rendszerek I.
NRKPU1SGNC Pénzügyi ismeretek
NRKSV1SGNC Számviteli ismeretek
NRKIV2SGNC Integrált vállalatirányítási rendszerek II.
NRKIV3SGNC Integrált vállalatirányítási rendszerek III.
NRKVI1SGNC Vezetői információs rendszerek
NRKPR1SGNC Projekt labor
NRKHA1SANC Formális nyelvek és gépek
NRKOR2SANC Operációs rendszerek II.
NRKDR1SANC Döntéstámogató rendszerek
   

Mérnök informatikus szak tanterve (D )érvényes 2012 09 01-től.

Mérnök informatikus szak tanterve (C) érvényes 2008 09 01-től.