sport

Örömmel tudatjuk, hogy a 2014/2015-ös tanév tavaszi félévétől az első évfolyamos hallgatóink számára változatos sportfoglalkozásokat kínál egyetemünk.

 

Az Óbudai Egyetemen kötelező tantárgy (abszolutórium feltétel) a testnevelés, így azt az AMITESTNEV kód alatt kell a Neptunban felvenni. A GEO-ban (a Geoinformatikai Intézetben) az utóbbi két évtizedben nem volt órarendbe iktatott testnevelés, bár korábban igen. Ezért mondhatjuk, hogy újra indul a Testnevelés tárgy.

Érdemes  azon  töprengeni, milyen sportágat is szeretnénk választani? Ugyanis nem hagyományos testnevelés órákra kell gondolni, hanem rekreáló jellegű, sportág-specifikus foglalkozásokra.

A sokszínű palettán szerepel fallabdázás, kondicionálás, tollaslabdázás, úszás, alakformáló óra, de a cardio-fitness is nagy érdeklődő hallgatóságot képes befogadni.

Azok a hallgatók, akik elég fittnek érzik magukat, felvehetik akár a fittség-mérés kurzust is, hamarosan kiderülhet, vajon jól mérték-e fel saját edzettségüket. Ha véletlenül nem sikerül teljesíteni a kiírt követelményeket, akkor van esély más sportági kurzuson teljesíteni.

Bővebben a sportágakról és követelményekről a neptunon keresztül, illetve itt a folytatásban kaphatnak tájékoztatást.

Addig is sportos napokat kíván

Fokvári Adrien

testnevelő tanár

 


 

Székesfehérvár, OE-AMK

 

Testnevelés 2014-15 tanév II. félév

 

Kurzus választása, követelménye

A félév első tanítási hetében a meghirdetett időpontok valamelyikén Székesfehérvár, Budai u. 45. „K” épület I. emelet 34.-testnevelő tanárnál sportági kurzusra jelentkezés. A hallgatók szóbeli tájékoztatást kapnak az adott kurzus időpontjáról, a félév követelményeiről, a félév elfogadási feltételeiről.

a választott kurzus óráin való pontos megjelenés (az órakezdést követő 10 percen túli késés igazolatlan órát von maga után).

a választott kurzusokon való aktív részvétel

az órák anyagának elsajátítása és gyakorlati alkalmazása (értékelés az órákon való aktivitás alapján)

 

Sportági kurzusok és kurzusszámok:

 alakformálás (9. kurzus)

 asztalitenisz (10. kurzus)

 cardio-fitness (1. és 5. kurzus)

 fallabdázás (2. és 6. kurzus)

 fittség mérés (4. kurzus)

 kondicionálás+teszt (3. kurzus)

 tollaslabdázás (7. kurzus)

 úszás (8. kurzus)


 

Sportági kurzusok, követelmények:

 

Alakformálás: Óbudai Egyetem AMK Mérnöki Intézet, Székesfehérvár, Budai u. 45. „K” épület alagsor

az órákon a fokozatosság elvét betartva egyre magasabb szintű állóképességet, edzettséget érjen el valamennyi hallgató,

építse be mindennapjaiba a mozgást, igénye legyen a későbbiekben is a sportra, életmódjának, életstílusának legyen meghatározója a sportmozgás.

a félév során ismerkedjen meg a különböző (hagyományos és újabb) sporteszközök használatával

 

Asztalitenisz: Óbudai Egyetem AMK Mérnöki Intézet, PP terem Székesfehérvár, Budai u. 45. „K” épület, alagsor

a hallgató ismerje meg az asztalitenisz sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületet,

sajátítsa el a helyes ütőfogás technikáját, szerválás technikája

a tenyeres és fonákütés technikájának végrehajtását,

játék közben alkalmazza a tanult technikákat,

taktikai ismeretek elsajátítása, egyes és páros játék

taktika gyakorlati alkalmazása,

legyen képes különböző játékhelyzetek helyes megoldására,

a sportághoz szükséges alapképességek (állóképesség, gyorsaság, erő) fejlesztése kondicionáló teremben.

a sportághoz szükséges ruganyosság fejlesztése kondicionáló teremben.

 

Cardio-fitness: Union Sportcentrum, Székesfehérvár, Királysor 17.

a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, a gépek működését

sajátítsa el e helyes gyakorlat-végrehajtáshoz szükséges technikát

különféle izomcsoportra ható gyakorlatok megismerése, helyes végrehajtása

legyen képes különböző izomcsoportokra ható gyakorlatok helyes alkalmazására

a sportághoz szükséges alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség, ruganyosság) fejlesztése

a wellness fogalmának, jelentésének elsajátítása, az egészséges életmódra való igény kialakítása és beépítése a mindennapjaiba.

 

Fallabdázás: Union Sportcentrum, Székesfehérvár, Királysor 17.

a hallgató ismerje meg a fallabdázás sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületét,

sajátítsa el a helyes ütőfogás technikáját

a tenyeres és fonákütés technikájának végrehajtását

játék közben alkalmazza a tanult technikákat

taktikai ismeretek elsajátítása

taktika gyakorlati alkalmazása

legyen képes különböző játékhelyzetek helyes megoldására

a sportághoz szükséges alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség, ruganyosság) fejlesztése.

 

Fittség mérés: Óbudai Egyetem AMK Mérnöki Intézet, kondicionáló terem Székesfehérvár, Budai u. 45. „K” épület, alagsor

Union Sportcentrum, Székesfehérvár, Királysor 17. (kerékpározás)

KÖFÉM Tanuszoda. Székesfehérvár, Verseci u., bejárat a Zombori u. felöl (úszás)

a hallgató attól függően, melyik teszt bemutatását teljesíti, a helyszínek változnak. Egyeztetés után van lehetősége a teljesítésre./1. és 2 együttes eredményre/Teljesítményszintek-/egyet választani

Cooper-teszt - 12 percig tartó folyamatos futás, vagy úszás vagy kerékpározás.

a). Úszás:- Nők: 450 m Férfiak: 600 m

b). Futás:- Nők: 2200 m Férfiak: 2800 m

c). Kerékpár ergo méter gépen Nők: 5000 m Férfiak: 6000 m

Teljesítményszintek-/valamennyit teljesíteni

Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás, folyamatosan /Nők: normál 10 db, aerobic (térdelő) 20 db Férfiak: 40 db, vagy 10 db húzódzkodás, folyamatosan

Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan-/Nők: 70 db Férfiak: 70 db/

Kétkezes labdadobás (vetés) hátra, fej fölött 3 kg-os tömött-labdával-/Nők: 7.5 m Férfiak: 12 m

 

Kondicionálás+teszt: Óbudai Egyetem AMK Mérnöki Intézet, kondicionáló terem Székesfehérvár, Budai u. 45. „K” épület, alagsor

a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, a gépek működését

sajátítsa el e helyes gyakorlat-végrehajtáshoz szükséges technikát

különféle izomcsoportra ható gyakorlatok megismerése, helyes végrehajtása

legyen képes különböző izomcsoportokra ható gyakorlatok helyes alkalmazására

a sportághoz szükséges alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség, ruganyosság) fejlesztése

-a wellness fogalmának, jelentésének elsajátítása, az egészséges életmódra való igény kialakítása és beépítése a mindennapjaiba.

A félév elején (az első órán szóban, NEPTUN rendszeren keresztül írásban, és faliújságra kifüggesztve) ismertetett –gyakorlati teszt eredményes végrehajtása.

 

Tollaslabdázás: Árpád Szakközépiskola, Székesfehérvár, Seregélyesi u.183.

a hallgató ismerje meg a tollaslabda sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületet,

sajátítsa el a helyes ütőfogás technikáját, szerválás technikája

a tenyeres és fonákütés technikájának végrehajtását,

játék közben alkalmazza a tanult technikákat,

taktikai ismeretek elsajátítása, egyes és páros játék

taktika gyakorlati alkalmazása,

legyen képes különböző játékhelyzetek helyes megoldására,

a sportághoz szükséges alapképességek (állóképesség, gyorsaság, erő) fejlesztése,

a sportághoz szükséges ruganyosság fejlesztése.

 

Úszás - kezdő és haladó: Honvédségi uszoda, Zámolyi út

(vagy: KÖFÉM Tanuszoda. Székesfehérvár, Verseci u., bejárat a Zombori u. felöl)

ismerje meg az úszásnemek alaptechnikáját (gyors-, hát-, mellúszás),

kar, láb és légvétel összehangolása mell, hát és gyorsúszásban,

fejesugrás technikája,

fordulók technikája,

versenyzés szabályai,

légvétel nélküli úszás víz alatt (min. 20 m),

választott úszásnemben 200 m időre (férfiak 3:45, nők 4:00 perc),

vagy 400 m folyamatos leúszása.

Az úszni nem tudók egyéni haladási terv szerint teljesítenek.

 

Székesfehérvár, 2014.12.01.

 

Fokvári Adrien

testnevelő tanár