Szövényi Zsolt 1944. szeptember 4-én Dombóváron született. Biológia és pedagógia szakon szerezte meg oklevelét az ELTE-n.

1968 és 1971 között a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen pedagógia tárgyakat oktat, didaktika témakörben kutat. 1971 és 1977 között a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban a pedagógusképzés irányításával foglalkozó szervezeti egység vezetőjeként a tudományos diákkörök és a hallgatói közművelődési tevékenység irányítója. 1977 és 1995 között a felsőoktatás igazgatási és gazdasági kérdéseivel foglalkozik.

1996-tól a felsőoktatásban folyó nevelés kérdéseivel, a pedagógusképzés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, valamint irányításával foglalkozik. Mint a felsőoktatási főosztály főosztályvezető-helyettese, majd vezetőjeként a felsőoktatás valamennyi területén szerepe meghatározó. Aktív résztvevője a felsőoktatási törvény átdolgozásának. Emellett a felsőoktatás irányításával, a képzési szintekkel és a felsőoktatás intézményrendszerével, az oktatás-gazdaságtannal kapcsolatos területeken végez kutatómunkát.

Az Eötvös József Collegium Baráti Körének megalakulása óta vezetőségi tagja. Tagja a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán létrehozott Schneller István Alapítvány kuratóriumának, valamint az „1000 éves a magyarországi iskola” Alapítvány kuratóriumának. Közel száz dolgozata jelent meg a Felsőoktatási Szemlében, a Magyar Felsőoktatásban, az Educatioban, a Pedagógiai Szemlében, a Köznevelésben, a Köznevelésünk Évkönyvében, valamint intézményi tudományos közleményekben és évkönyvekben jelent meg.

Eddigi kitüntetései: Ifjúsági Érdemérem, Művelődés Szolgálatáért Díj, Közigazgatási Államtitkári Elismerés, Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt, a Nyugat-Magyarországi Egyetemért Emlékérem.

1999. júniusában az új integrált intézményekhez az Oktatási Minisztérium kapcsolattartókat jelölt ki. A Nyugat-Magyarországi Egyetem és így Karunk kapcsolattartója Szövényi Zsolt főosztályvezető-helyettes úr lett. Személyben egy felkészült, tapasztalt és segítőkész kollégát, barátot ismertünk meg. Ez időtől kezdve rendszeres, napi kapcsolatban voltunk. Javaslataival, ötleteivel és észrevételeivel nagymértékben hozzájárult az ingatlan-nyilvántartó szervező szak létrehozásához és fenntartásához. A szakszerkezet átalakítása, a szakösszevonások után abban is nagy szerepe volt, hogy az igazgatásszervező szakot elindíthattuk. Bármikor kerestük problémáinkkal, mindig megtalálható volt. Több esetben Ő volt az aki hívott minket, ötleteivel, javaslataival segített nekünk.