Dr. Mihály Szabolcs 1943. szeptember 15-én született Karcagon. 1962-ben érettségizett a székesfehérvári Út- és Vasútépítési Technikumban. A moszkvai Geodéziai, Fotogrammetriai és Térképészeti Egyetemen szerzett okleveles földmérő mérnöki diplomát 1967-ben. 1977-ben akadémiai ösztöndíjas az Ohio Állami Egyetemen. Kandidátusi fokozatát 1981-ben nyerte el.

Sokrétű szakmai tevékenységét 1967-ben felsőrendű geodézia, fotogrammetria és nagyméretarányú térképészet területén kezdte, majd 1972-től közel másfél évtizeden át a földmérési célú műholdas technikák, Doppleres technika és Globális helymeghatározási műholdrendszerekkel foglalkozott a Földmérési és Távérzékelési Intézetben. Különböző beosztásokban végez elismert szakmai irányító tevékenységet: tudományos munkatárs, a FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumának vezetője, tudományos igazgatóhelyettes, igazgató, majd 2001-ben főigazgatói címet kapott.

Számos hazai és nemzetközi program résztvevője, vezetője: PHARE földhivatali számítógépesítési program; Nemzeti Kataszteri Program; szabvány előkészítések; "Interkozmosz" program; JMR Incorporated műholdas szoftver‑fejlesztések; Overture, a Tempus és a Kopernicus projektek; CERCO együttműködési-, MEGRIN európai program; „Administrative Boundary Data Services for CEEC" mega-project.

Jelentős hazai és külföldi szakmai szervezetekben tölt be tisztséget: a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságnál, az MTA több tudományos bizottságában; a Magyar Szabványügyi Testület Térinformatikai Munkabizottságában; a TAKAROS, TAKARNET és META PHARE földhivatali számítógépesítési fejlesztési program Irányító Testületében; a CELK Center földügyi tudásközpontjában; a FIG 3. bizottságának magyar képviselőjeként. 

Gazdag és mindig felfelé ívelő szakmai és közéleti pályafutásának  megfelelő szakírói-, előadói tevékenység is tartozik: három főiskolai jegyzet, nyolc monográfia szerzője, az "Űrhajózási lexikon" társszerzője; több, mint 90 szakfolyóirat-,  és előadás cikket ír, melyeknek közel fele külföldön jelenet meg; kutatási jelentéseinek száma meghaladja az ötvenet.

Szakmai munkásságának elismeréseként a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület 1982-ben "Lázár Deák" emlékéremmel tüntette ki. 1993-ban az MTA Akadémiai Díjjal jutalmazta. 1996-ban a földművelésügyi miniszter "Fashing Antal" emlékérmet adományozott számára.

A székesfehérvári Földmérő és Földrendezői Főiskolai Kar oktatási és szervezeti korszerűsítésében aktív közreműködő. Az intézmény vezetése 1990-ben a Távérzékelési és Térinformatikai „külső tanszékének" megalapítására és vezetésére kéri fel. Az országban elsőként alapított tanszék szervezésével megvalósult a FÖMI jól felkészült kutatóinak intenzív közreműködése az oktatásban. 1994-ben szervezeti korszerűsítéssel a korábbi „Fotogrammetria tanszék" feladatköre a távérzékelés törzsanyagának elméleti és gyakorlati oktatásával bővült, Mihály Szabolcs vezetésével létrejött a Fotogrammetria és Távérzékelés Tanszék. 2001-ig a tanszék vezetője volt, ebben az időben igényesen és színvonalasan oktatta a GPS, GIS/LIS és digitális fotogrammetria c. tantárgyakat. Rendszeresen részt vesz jelenleg is a végzős hallgatók záróvizsgájában. Szigorú kontroll alatt tartja az ifjú mérnökök tudásszintjét, jó szándékú tanácsaival folyamatosan segíti a tananyag korszerűsítést.

Mihály Szabolcs oklevelének megszerzésétől folyamatosan lépi át a szakma által megkövetelt tudásküszöböket, célirányosan halad felfelé a tudás és az érvényesülés útján. A magabiztos pályaindító fotogrammetriai szaktudás fejlesztését és annak kommunikálását az angol és orosz nyelv anyanyelvi szintű nyelvismerete segíti. A Kar földmérő-, földrendező mérnökképzésének korszerűsítésében, a FÖMI és a szakterület távlati terveinek valóra váltásában, célkitűzéseinek megfogalmazásában mindig rendelkezésre állt, segített. Ezzel érdemesült a GEO Emlékérem viselésére.