Dr. Szepes András 1971-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán földmérőmérnöki szakon.

Az egyetem elvégzése után a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál szerzett szakmai gyakorlatot. 1974-ben Tamás Ferenc tanszékvezető hívására megpályázta az EFE FFFK Geodéziai Tanszékére meghirdetett tanársegédi állást. Azóta a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar szolgálatában áll.

Az eltöltött 36 év alatt számos tantárgy oktatásában vett részt. Kezdetben természetesen a gyakorlatok vezetése volt a feladata, majd bekapcsolódhatott az előadások tartásába is. 
1979-től a Mérnökgeodézia tárgyat oktatta levelező tagozaton, majd 1988-tól a Földmérési adatok oktatását vette át a nappali tagozaton. 1994-től a mai napig a Számítástechnika (Informatika) tantárgy gondozója.

Mind az előadói, mind a gyakorlati tevékenysége során az elsődleges szempontja volt, hogy közvetítse és erősítse a hallgatóknak az informatikai kultúrát, és azon belül is a földmérési adatfeldolgozás fontosságának tudatát. Oktatási munkája során mindig előtérben volt a gyakorlatorientált szemléletmód. Számos KK munka résztvevője, illetve irányítója volt: Rácalmaás-i mozgásvizsgálat, Sió csatorna egy szakaszának felmérése, számos darupálya-mérési feladat a KÖFÉM-ben, Inotai Alumíniumkohóban, Mór város digitális térképének készítése, Topográfiai adatbázis egységesítése.

Az oktatási munka mellett mindig részt vállalt egyéb feladatokban is. Hosszú évekig tevékenykedett a Felvételi Előkészítő Bizottságban, 7 évig volt kollégiumi nevelőtanár, majd újabb 7 évig a kollégium igazgatója, 2005-től a Térinformatikai Tanszék vezetői feladatait látta el.

A NymE Geoinformatikai Kar továbbképzési és gazdálkodási dékánhelyettesi tevékenységet 2001-2010-ig látta el.

A továbbképzés feladatához már korábban is kötődött, kezdetben szervezőként, majd szakfelelősként dolgozott. Főigazgató-helyettesként, 2006-tól dékánhelyettesként vált teljessé ez tevékenysége. Eredményei a továbbképzés területén:

 • A főigazgató irányításával a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karán a távoktatásos módszertan meghonosítása, majd helyettesként annak kiterjesztése.
 • Kidolgozta és akkreditáltatta a távoktatás minőségirányítási rendszerét.
 • Irányításával kialakult a távoktatást támogató keretrendszer (vGeo), mely oktatási portál használatát teljes körűen bevezette az intézmény.
 • Irányításával az alábbi szakirányú továbbképzési szakok akkreditálására került sor:
 • építési geodézia
 • geoinformatika
 • ingatlanfejlesztő
 • talajtérképező és földminősítő.
 • Ötlete alapján megvalósult a „Többletkredit képzés” rendszere, amely a korábban végzett hallgatóknak nyújt segítséget a kamarai jogosultság megszerzésében.
 • Részt vett a szakmai gyakorlatok minőségirányítási rendszerének kidolgozásában.
 • Saját kezdeményezésre kialakításra került a Mérnöki Kamara kötelező továbbképzésének távoktatásos rendszere (eddig ~1500 fő).
 • Több nyári-egyetem került lebonyolításra az UNIGIS képzés keretében.

Oktatói, vezetői munkája ellátása mellett, a legjelentősebb egyetemen kívüli feladata a Mérnöki Kamara szervezése és irányítása során adódott. Az 1996-os alakuláskor vezette a megyei szervezést, amelynek eredményeként 276 fővel megalakították a Fejér Megyei Mérnöki Kamarát. Azóta 750 fősre növekedett területi kamara elnöke (3. ciklusban).

Eddigi kitüntetései (évszámmal): MÉM Kiváló Dolgozó (1984), Egyetem Kiváló Dolgozója (1995), Egyetem Kiváló Dolgozója (2003), Honoris causa doctor – Gyulafehérvári Egyetem (2008).