Gerencsér-foto
Dr. Gerencsér Miklós

1931-2017

1957-ben szerzett oklevelet a Nehézipari Műszaki Egyetem Földmérő Mérnöki Karán. Tudományos érdeklődési köre elsősorban a fényképészetre, később a fotogrammetriára irányult. Oktatói állást kapott Sébor János majd Bezzegh László geodéziai tanszékén Sopronban.

Tudományos vizsgálatainak első eredménye 1969-ben a színes fényképek fotogrammetriai célra történő felhasználása tárgyában készült. A székesfehérvári GEO főiskolává válása után került a főiskolai kar fotogrammetriai tanszékére, ahol hosszú ideig tanszékvezetői megbízással dolgozott (1981-től 1993-ig). Itt dolgozta ki a fotointerpretáció tantárgy témaköreit, melynek jegyzetét 1979-ben készítette el. Magyarországon elsőként Fehérváron oktatták a tudománynak ezt az ágát a felsőoktatási Intézmények közül.

A fotogrammetriai fénykép két évtizeden keresztül érdeklődésének központjában állt. Kidolgozta a mezőgazdasági vízkutatásban, a környezetvédelemben és a földfelszíni vegetáció értelmezésében történő alkalmazását. A földrendezés kutatásával kapcsolatos eredményeit a Bulgáriában, Hollandiában, Svédországban rendezett konferenciákon is ismertette. 1987-ben a fenti kutatási eredmények összefoglalásaként értekezést készített, mely alapján elnyerte a kandidátusi címet.

A digitalizáció elterjedésével érdeklődése új műszertechnikai lehetőségek kialakítása felé fordult. Olyan, számítógéppel segített analitikus mérőhelyet alakított ki a tanszéken, amely segítette a tárgy oktatását. Az ANALPRET nevű műszer bemutatása 1990-ben Drezdában is megtörtént.

Nyugdíjba vonulása után Sopronba költözött. Itt korábbi kedvtelésének, az egyházi zeneszerzésnek hódolt. Több gregorián ének feldolgozása és önálló kórusműve szólalt meg Szeged, Székesfehérvár, Sopron egyházi rendezvényein. Hangszeres tudásával, hosszú ideig szolgálta a templomi rendezvényeket is. Kis Kántor könyve két kiadásban jelent meg.

Gerencsér Miklóst  szakmailag mindig érdekelte az új technológia. A GEO-ban az ő tanszékvezetése alatt születtek az első fotogrammetriai kiértékelő szoftverek, melyek többségét is ő programozta.

Irányításával fejlesztettek ki egy analitikus kiértékelő műszert. Rendkívüli műveltséggel bíró kolléga volt, különösen a komolyzenét szerette. Nagyon fontos volt számára a család. Időnként megcsillantotta az öniróniát sem nélkülöző humorát, mely csak keveseknek adatik meg, és többnyire éleselméjűséggel és intelligenciával párosul.