Szentes Ottokár

SZENTES OTTOKÁR
1932 - 2015

2015. október 2-án Szentes Ottokár a GEO volt oktatója 83 éves korában elhunyt.
1970-ben kezdte meg nálunk oktatói munkáját az akkor Felsőfokú Földmérési Technikumban. Több mint 20 éven át, 1992. évi nyugdíjba vonulásáig a matematika tantárgyfelelős oktatója volt.
Folyamatosan korszerűsítette tantárgyát, elkészítette az új tantárgyi programokat,
majd a tantárgy jegyzeteit.

Nagy munkabírással, nagy szervezőkészséggel irányította tantárgyának oktatását,
biztosítva fiatal munkatársainak is önálló diszciplinák művelését.
Hallgatók százai hallgatták előadásait, és jegyzeteiből készültek a szigorlatra.
Több hallgatója ért el szép eredményeket a Országos Matematika versenyen.
A hallgatókkal való kapcsolata közvetlen és korrekt volt. Szigorú és következetes tanár volt.
Munkáját pontosság, lelkiismeretesség jellemezte.
Eredményes oktató-nevelő munkája mellett aktív szereplője volt a városi
és országos szakmai közéletnek.

A Bolyai János Matematika Társulat országos elnökségének tagjaként,
valamint a Fejér Megyei Csoport alelnökeként tevékenyen vett részt
a matematikusok szervezetének munkájában.

Kollégái szerették és tisztelték.

Emlékét örökké őrizzük!