horompo
DR. HÖRÖMPŐ JÁNOS

1911 - 1996

Dr. Hörömpő János 1911. november 1-én született Titelen. 1937-ben a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Jogi Karán doktorált. 1941-től került a Honvéd Térképészeti Intézetbe, ahol geodéziai, topográfiai, fotogrammetriai és kartográfiai térképészeti szaktanfolyamot végzett. Ezt követően terepfelmérő, majd topográfus volt. Később az intézetben oktatta a térképtervezést, a szerkesztést és irányította a terepmunka gyakorlatokat.

1957-62 között a Kartográfiai Vállalatnál dolgozott, mint térképrajzoló, majd a Magyar Állam Földtani Intézetben kartográfusként térképhálózatok tervezésével, térképátszerkesztésekkel, vetületi rendszerek átszámításával foglalkozott.

1970 őszétől az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar Fotogrammetria és Topográfia Tanszékén adjunktusként a térképrajz, a topgráfia és a térképsokszorosítás tárgyakat oktatta. Nagy szerepe volt a kari nyomda, jegytetsokszorosító kialakításában, amit 1978-ig, nyugdíjba vonulásáig vezetett. Nyugdíjasként is rendszeresen tanított.

Mind oktatótársai, mind a hallgatók tisztelték és szerették sokoldalúságáért, szakmai tudásáért, emberségéért és egyéni, utánozhatatlan humoráért.