majorosg
MAJOROS GUSZTÁV 

1932-1996

Szerencsen született 1932. február 6-án. Hadmérnöki oklevelet nyert a budapesti Műegyetemen 1956-ban.

Rövid térképrajzolói gyakorlat után a térfotogrammetria fejlesztésének kötelezte el magát. 1957-től nagyvállalataink térfotogrammetriai osztályain dolgozott ki a fejlődő műszerparkhoz legjobban illeszthető kiértékelési eljárásokat. 1973-78 között a Földmérési Intézetben végzett ortofotogrammetriai témájú kutatásokat.              

A főiskola fotogrammetria és topográfia tanszékén 1978-92 között aktív, 1995-ig nyugállományú főiskolai docensként a térfotogrammetria oktatását végezte és kidolgozta a tanszéki eszközparknak megfelelő gyakorlatok témáit. Folytatta ortofotogrammetriai kutatásait is.

Budapesten 1996. május 1-jén távozott az élők sorából. A Rákos-palotai új köztemetőben temették el. Nekrológ: Engler Péter, Geodézia és Kartográfia 1996/7. szám 40. oldal.

Fő munkái:

  • Kísérletek végzése a Topocart-Orthophot-Orograph műszerrel. Kutatási jelentés. Budapest, 1975.
  • Fotogrammetria II. Kari jegyzet. Székesfehérvár, 1981.