data-cke-saved-src=/files/images/TDK2014_osz_2.png

TDK 2014. november

XL. Tudományos Diákköri Konferencia felhívása

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2014. november 19-én, szerdán
a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként szervezi Tudományos Diákköri Konferenciáját,
amelyre várjuk hallgatóink pályamunkáit és az érdeklődő közönséget.

 

A TDK konferencia az alábbi határidőkkel és követelményekkel kerül lebonyolításra

data-cke-saved-src=/files/images/TDK2014_osz_1.jpeg

 

2014. október 22.,
szerda 12.00 óra

A TDK dolgozat egy oldalas kivonatának és a jelentkezési lapnak a leadása az AMK TDK felelősének a megadott formátumban: kinyomtatva és aláírva, valamint doc formátumban elektronikusan (E-mailben elküldve).

2014. október 29.,
szerda 12.00 óra

Az AMK TDK felelőse összeállítja a Szekciók programját, amelyeket a tartalmi kivonatokkal együtt nyomtatva és elektronikusan eljuttat az Egyetem TDT elnökének, a jelentkezők adatait eljuttatja a HÖK illetékesének.

A dolgozatok elkészítésénél figyelembe kell venni az OTDK szekciói által előírt formai követelményeket, amelyeket az egyes szekciók az OTDT honlapján jelentetnek meg:  http://www.otdt.hu/hu/cms/otdk/xxxii-otdk/felhivasok/, mert a dolgozat borítója kivételével a dolgozatot az OTDK-ra történő beadáskor megváltoztatni nem lehet, azokat az intézményi konferencia után fel kell tölteni az OTDT információs rendszerébe.

2014. november 14  
péntek 12.00 óra

A hallgatók a konzulensek által jóváhagyott TDK dolgozatukat az Egyetem plágium ellenőrző rendszerébe feltöltik, majd egy példányban bekötve és elektronikusan CD-n leadják az AMK TDK felelősének, aki továbbítja a dolgozatokat a Szekciók Bíráló Bizottságának, amely a bírálati szempontok alapján értékeli a dolgozatot (max. 45 pont) és dönt a bemutathatóságáról.

2014. november 18,
kedd

Dolgozatonként 2-2 bírálat begyűjtése, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.

2014. november 19
szerda 9.00 óra.

 Rektori szünet,

Az Óbudai Egyetem XL. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben

A hallgatók nyilvánosan a Szekciók Bíráló Bizottsága előtt 15 percben prezentáció kíséretében bemutatják a pályamunkájukat, amelyet 5 perc szakmai vita követ. A Szekciók Bíráló Bizottsága a  bírálati szempontok alapján értékeli (max. 30 pont) az előadást és a vitakészséget, dönt a helyezésekről és javaslatot tesz a pályamunka OTDK-ra történő nevezésre.

2014. november 19.,
szerda

Az AMK TDK felelőse eljuttatja a Szekciók eredményeit az ÓE TDT elnökének az eredményhirdetés előkészítésére.

Részletes program

2014. november 25.,
kedd

Az Óbudai Egyetem XL TDK ünnepélyes eredményhirdetése Budapesten.

2014. november 28.,
péntek

A kari TDK felelősök feltöltik és elküldik a jegyzőkönyveket az OTDT előírásai szerint.

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 2015. tavaszán kerül majd sor, amelyen a 2013. őszi, a 2014. tavaszi és a 2014. őszi TDK konferencián és nevezésre javasolt dolgozatok vehetnek részt.

Minden felmerülő kérdésben szívesen állunk a hallgatók és a konzulensek rendelkezésére:

Dr. Vámossy Zoltán
ETDT elnök
vamossy.zoltan[at]nik.uni-obuda.hu
 
Dr. Seebauer Márta
AMK TDK felelős
seebauer.marta[at]amk.uni-obuda.hu