A GEO és a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály közt meglévő együttműködés keretében, április 16.-án Mikesy Gábor a főosztálynál karbantartott Magyarország Földrajzinév-tára „gazdája”, tartott eladást és gyakorlatot a Kartográfia tárgy keretében. Az előadás felvázolta a földrajzi nevek fontosságát, mind térképészeti mind, mind kulturális szempontból. Felhívta a figyelmet arra, hogy a földrajzi nevek az Európai Unió irányelve szerint az egyik legfontosabb téradatnak minősül. Az előadáson számos gyakorlati példán keresztül ismerhették meg a hallgatók a földrajzi nevekkel kapcsolatos legfontosabb ismereteket, majd ezt követően a gyakorlat keretében kerülhettek egy kicsit közelebb a főosztályon folyó munkához.