Befejeződött a 2018 februárban elindított Precíziós gazdálkodási szakmérnök és szakember képzés első szemesztere.

Ebben a félévben, terv szerint, négy konzultációt tartottunk, valamint – igény szerint – két pótkonzultációt, mert az időhöz kötött mezőgazdasági munkák miatt néhányan nem tudtak részt venni az órarend szerinti foglalkozásokon.   Az első két konzultáció a digitális adatgyűjtés, a megjelenítés és a feldolgozás témaköröket emelte ki. A hallgatók a modern technológiák – mint a távérzékelés – tudatos alkalmazásához szükséges elméleti tananyaggal és annak gyakorlati felhasználási lehetőségeivel ismerkedtek meg. A tantárgy keretein belül mutattuk be a műholdas- és légifelvételek osztályozási módszereit (OBIA), továbbá a technológia felhasználási lehetőségeit a kezelési zónák térképezéséhez (Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata). Ezzel a kérdéssel – a differenciált kezelés előnyeivel, valamint az esetleges téves döntések kockázataival – Csornai Gábor foglalkozott, aki több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik és valós példák alapján tudott gyakorlati megoldásokat bemutatni. A térbeli adatok elemzési, integrálási lehetőségeit, a szoftveres megoldásokat – a térinformatika tantárgy keretein belül – Dr. Pödör Andrea kolléganőnktől ismerték meg a hallgatók. A képzés alatt sor került a GPS-szel végzett terepi mérések és az aratás során a kombájn által rögzített adatok feldolgozására, megjelenítésére, térinformatikai adatbázisba építésére.

Tekintettel arra, hogy a képzésben részt vevők eltérő végzettségűek, a szakterület átfogó ismereteit a Talajtan és Precíziós növénytermesztés (Dr. Tarnawa Ákos) tantárgyak biztosították. Az említett tárgyak keretein belül az alapismeretek mellett foglalkoztunk a térképalapú talajtani adatokkal, illetve az agrár-térinformatikai adatbázisok tartalmával és felhasználásának lehetőségeivel. Gyakorlati példákon keresztül mutattuk be a távérzékelés alkalmazását az adatnyerésben, a táblán belüli heterogenitás térképezésében, valamint a növény monitoringban.
A precíziós növénytermesztés hátterét biztosító műszaki, hardveres megoldások, az egyes technológiai elemek (vetés, tápanyagellátás, növényvédelem, stb.) kérdései Dr. Mesterházi Péter Ákos előadásában kerültek bevezetésre. A fontosabb gazdasági növények (búza, kukorica, napraforgó, repce, stb.) esetében a fenti témákat (az intergált növényvédelmet, a helyspecifikus kijuttatás fontosságát, stb.) és a részletesebb elemzéseket az őszi szemeszterben folytatjuk.

A képzés gyakorlati részéhez tartozik a precíziós munkagépek, szenzorok, valamint az adatnyerés céljából végzett UAV repülések bemutatása. A precíziós gépek közelebbi megismerésére, nem csak a képzést támogató AXIÁL Kft. székesfehérvári telephelyén, hanem a gyakorlati alkalmazás helyszínén (egy mintagazdaságban) is lehetőség nyílt.
A precíziós gazdálkodás bevezetéséhez szükséges adatbázis további fontos eleme a terület topográfiai jellemzője.  A „Topográfia és digitális domborzatmodellek” elnevezésű tantárgy során a következő témák kerültek tárgyalásra: vetületi alapismeretek, on-line térképek, EOV- térképszelvény generálása, térképek adatbázisba illesztése, illetve a digitális domborzat- és felszínmodellek előállítási és alkalmazási lehetőségei. Minden téma gyakorlati példákon keresztül került bemutatásra (Balázsik Valéria).

A fentebb említett témákon kívül az őszi félévben sor kerül a GNSS technológia szerepének bemutatására a precíziós gazdálkodásban. Az adatok feldolgozásához használható szabad forrású szoftverek mellett olyan speciális szoftverek gyakorlati bemutatását is tervezzük, mint pl. az SMS Basic. A második félév további, gyakorlati szempontból nélkülözhetetlen eleme, hogy a Projekt modul a szakmérnöki képzésben elhangzott tananyagra épül és gyakorlati példákon keresztül mutatja be a hallgató által szerzett ismeretek precíziós mezőgazdaságba való integrálását.
Az első szemeszter egyes eseményeiről fényképek is készültek.

A képzéshez kapcsolódó linkek:
http://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/karunk/hirek/690-a-precizios-gazdalkodasi-szakmernok-es-szakember-kepzes-elokeszuletei
Beszámoló a kerekasztal megbeszélésről a Fehérvár tévében:
http://www.fehervartv.hu/video/index/21958
A képzés részletes leírása:
http://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/647
http://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/karunk/hirek/720-elindult-a-precizios-gazdalkodasi-szakmernok-es-szakember-kepzes

Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata
                                                                                                                       szakfelelős