A precíziós gazdálkodási szakmérnök és szakember képzés záróvizsgája Székesfehérváron az AMK Geoinformatikai Intézetében

Vedes 2

A 2018 februárjában, a GEO-ban első alkalommal indított „Precíziós gazdálkodási szakmérnök és szakember” képzés hallgatói sikeresen befejezték tanulmányaikat. A három féléves, gyakorlatorientált képzés tantervében előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítését követően, június végén került sor a záróvizsgára.

A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgából állt. Először szakdolgozatukat mutatták be a jelöltek, mintegy 15 perces szabad előadásban. A rendelkezésre álló idő a legtöbb esetben kevésnek bizonyult. A dolgozati témák jellege, a bemutatott megoldások és eredmények a vizsgabizottság érdeklődését is kiváltották ki, így a védés gyakran szakmai megbeszéléssel, véleménycserével zárult.

A végzős hallgatók (mindannyian kiváló, gyakorló szakemberek) a szóbeli vizsgán ugyancsak bizonyították, hogy nem csak elméleti tudással rendelkeznek, de sikerült a modern technológiákat is készségszinten elsajátítani és készen állnak ezen technológiák tudatos alkalmazására. A vizsgabizottság szakmában elismert tagjai – Dr. Mesterházi Péter Ákos, Dr. habil. Milics Gábor, Dr. Busics György, Csornai Gábor és Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata, valamint Balázsik Valéria (titkár) – a záróvizsga befejeztével elismerő szavakkal méltatták a hallgatói munkáját, amelynek hátterében magas szintű képzés áll.

Ezúton mondok köszönetet a képzésben résztvevő hallgatóknak a kitartó munkáért, s köszönetet mondok az oktatásban résztvevő kollégáknak, valamint a képzést támogató AXIÁL Kft. vezetőségének és a képzésben oktatóként résztvevő cégek munkatársainak, gazdálkodóinak.  

Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata