Homoródi web

Dr. Homoródi András
(1948-2019)

1971-ben a Közlekedési és Távközlési Főiskolán útépítő- és fenntartó üzemmérnöki-, 1973-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen műszaki tanári-, 1977-ben ugyanitt építőmérnöki-, 1982-ben a BME Építőmérnöki Karán vízgazdálkodási szakmérnöki – majd 1986-ban egyetemi doktori fokozatot szerzett. 1973. szeptember 1-én került intézményünkbe, az EFE Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar Alapozó Tanszékére, tanársegédi beosztásba. 1978-ban nevezték ki főiskolai adjunktusnak, 1994-ben pedig főiskolai docensnek.

Oktatási tevékenysége: 1973-tól az általános műszaki ismeretek mellett a mezőgazdasági út- és vízépítési, vízgazdálkodás szakterületeinek oktatásában, oktatásfejlesztő kutatásokban vett részt.

A mezőgazdasági utak építését és fenntartásának tananyagát (az optimális úthálózat kialakításának feladatát, követelményeit és módszereit; annak osztályozásától azok karbantartásáig) a földrendezői szak indulása óta a soproni szak kutatási eredményeire támaszkodva építette fel. A vízépítés, vízgazdálkodás és melioráció témakörében a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Termelésfejlesztési Intézetében belföldi tanulmányút keretében mélyítette el elméleti és gyakorlati ismereteit. A helyszíni munkák és a tervezések során szerzett tapasztalatok jól hasznosultak, az oktatásban.

Kezdetben gyakorlatvezető, önálló témakörök előadója, tantárgyfelelős. Tantárgyfejlesztő és szakirodalmi tevékenysége is az előző témakörökhöz kapcsolódik. Már a 90-es évek közepére korszerűsítette és megírta az általa oktatott tantárgyak jegyzeteit.

Oktató-nevelő munkáját mindvégig igényesen, lelkiismeretesen látta el. Nevelő munkájából kiemelést érdemel kollégiumi nevelőtanári-, majd igazgatói tevékenysége (1999. 09.-2009. 09.).

Számos kari fórum tagja, elnöke, titkára, aktív résztvevője volt (Kari Tanács, Tanulmányi Bizottság, Kollégiumi Bizottság). Országos szakmai rendezvények, konferenciák, ankétok szorgalmas látogatója, különféle társaságok tagja volt. (KTE, MMT, Magyar Hidrológiai Társaság, TIT Városi Elnökségének tagja).

Mérnökgenerációknak segített a hivatásra, a munkára és az életre való felkészülésben.

Emlékét őrizzük!