Innovatív térinformatikai fejlesztések és lehetőségek a régészetben címmel rendeztek konferenciát és workshopot 2019. szeptember 19-én és 20-án, Tácon a Gorsium Régészeti Parkban. A székesfehérvári Szent István Király Múzeummal több évtizedre nyúlik vissza a Geoinformatikai Intézet kapcsolata. Már a 70-es években részt vettek oktatóink Kralovánszky Alán régészeti ásatásainak mérési munkálataiban a Romkertben (Nemzeti Emlékhelyen). A múzeum és intézményünk együttműködése újra éledt az elmúlt években, amiben nagy szerepe volt a korszerű geoinformatikai technológiák megjelenésének. A múzeum rendszeresen lehetőséget biztosít ásatási munkáinak betekintésébe, hozzájárul végzős hallgatóink régészeti témában való szakdolgozatkészítéséhez, ahhoz adatokat, szakmai segítséget nyújt. Ezzel módot adnak az adatnyerési és feldolgozási technológiák gyakorlati alkalmazására, ami nagy népszerűségnek örvend a hallgatók között.

A szeptember 19-én megrendezett konferencián hárman képviselték az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézetét. Dr. Busics György nemrég nyugdíjba vonult kollégánk „A középkori hosszmértékegységek metrikus értékének pontosítása” címmel tartott előadásában a „magyar királyi öl”-lel kapcsolatban végzett kutatásainak eredményeiről számolt be. Dr. Tóth Zoltán „Közösségi adatnyerés a műemlékvédelemben” című előadásában olyan technológiai lehetőséget mutatott be, amely a közösségi portálokon fellelhető fotók alapján képes műemlékek 3 dimenziós modelljének előállítására, ami akár természeti katasztrófák, esetleg háborús események következtében sérült műemlékek rekonstrukciójánál is hasznosítható. Balázsik Valéria „Geoinformatikai technológiák a régészetben” című előadása a különböző adatnyerési eljárások jellemzőit ismertette, összehasonlítva az egyes módszerek felbontását, pontosságát és gazdaságosságát. Itt említjük meg, hogy egykori hallgatónk, Mesterházy Gábor (mint a Várkapitányság Zrt. munkatársa) igen érdekes előadást tartott a nagy felületű ásatások és a geofizikai mérések elemzéséről.

A konferencia résztvevőinek többségét fiatal régészek alkották, akik maguk is alkalmazzák a geodéziában is elterjedt mérési módszereket, így nem okozott gondot a szekciók végén egy-egy téma megvitatása. Az első nap előadásait követően Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum megbízott vezetője (aki intézetünk geoinformatikai szakmérnöki kurzusát is elvégezte) végigvezetett bennünket a Gorsium Régészeti Parkban, és a legújabb ásatási eredményekről számolt be.

A második napon a korszerű mérési technológiák eszközeiből mutattak be néhányat, így többek között a geofizikai méréseken alapuló magnetométert láthatták a résztvevők működés közben.

Köszönet a múzeumnak a szakdolgozati témákban nyújtott támogatásért és az eddigi szakmai segítségért! Reméljük, ez az együttműködés a továbbiakban is folytatódik!