Az Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézetének három oktatója, Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata, Balázsik Valéria, Dr. Földváry Lóránt és Dr. Márkus Béla az NyME GEO egykori dékánja, október 16-tól 23-ig három eseményen vettek részt Üzbegisztánban. A három éves futamidejű európai uniós DSinGIS projekt megvalósításának kétharmadához ért. A projekt sikerességét mutatja, hogy a szép számú, Üzbegisztánban futó Erasmus+ projektek közül a napokban rendezett megmérettetésen a DSinGIS elnyerte az első díjat.

A projekt aktuális feladatinak keretében előbb Taskentben egy „workshop”-ra és egy „projekt meeting”-re, majd Szamarkandban egy tudományos konferenciára került sor. Az európai partnerek közül a koordinátori szerepet betöltő Óbudai Egyetem és a Paris Lodron University of Salzburg (PLUS) egyetemek képviseltették magukat, míg üzbég részről valamennyi partner intézmény küldöttei jelen voltak az eseményeken, amely nagyban hozzájárult a projekt fő céljának, a doktori iskola létrehozásának megvalósításához. Az elvégzett munka értékelése és a soron következő feladatok pontosítása mellett megtörtént az európai tanulmányi ösztöndíjra jelentkező fiatal, üzbég kollégák meghallgatása. Az interjúk alapján kerülnek kiválasztásra a projekt keretéből támogatásban részesülők. Az ösztöndíj lehetőséget biztosít az európai partner egyetemek valamelyikén - így az Óbudai Egyetemen is - néhány hónapos kutatásra, doktori tanulmányok folytatására. Már korábban is fogadtunk Phd tanulmányokat folytató üzbég hallgatókat, akik időszakosan bekapcsolódtak a Geoinformatikai Intézetben folyó kutatásokba. Az itt eltöltött idő és a témavezetői feladatokat ellátó kollégáink eredményes tevékenységének köszönhetően nagy az érdeklődés intézményünk iránt.  Az előzetes jelöltlistán lévők közül hamarosan kiválasztásra kerülnek azok, akik a közeljövőben megkezdhetik néhány hónapos tanulmányukat Salzburgban, vagy Székesfehérváron.

A közép-ázsiai országban töltött hét második felében, az ősi  Selyemút jelentős városában, Szamarkandban rendezték meg az „Actual problems of the development of geoinformation systems (GIS) technology and their solutions” tudományos konferenciát. A házigazda a Samarkand State Architectural and Civil Engineering Institute (SamSACEI) volt. A konferencán az ÓE AMK oktatói a következő előadásokkal vettek részt: Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata „A távérzékelés szerepe a helyspecifikus gazdálkodásban”, Dr. Földvári Lóránt „A folyamatos mintavételi eljárásokkal nyert adatokat terhelő hibák” és Balázsik Valéria /Dr. Tóth Zoltán/ „A városi térinformatikai rendszerek különböző felbontású adatai”. Ott tartózkodásunk alatt az öt partnerintézmény közül háromban is átadásra került a projekttervben szereplő „tudásközpont”, mely a térinformatika hardver eszközeivel járul hozzá a projekt sikeréhez.

A Taskent-Szamarkand utat autóbusszal tettük meg, így tanúi lehettünk a végeláthatatlan gyapotföldeken folyó betakarításnak. Láthattuk a földeket sűrűn behálózó csatornarendszert, amelybe a vizet az Aral-tavat tápláló Syr Darya és Amu Darya folyókból nyerik, ezzel nagymértékben előidézve az Aral-tó elmúlt évtizedekben tapasztalható kiszáradását. Az ország jelentős bevételének számító gyapot ellenére érezhető a fiatalokban a felismerés, mely szerint a folyókból történő mértéktelen vízkiemelés az ország ökológiai katasztrófájához vezethet. A konferencia előadásai és a doktori iskolába jelentkezők témái között egyaránt jelentős helyet kapott a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és az Aral-tó rekultivációjának lehetősége. A konferencián elhangzott előadások, az üzbég kollégákkal folytatott beszélgetések, valamint az országban látottak további megerősítést adtak abban, hogy környezetünk megóvása nem lehetséges a mindenre kiterjedő, jól átgondolt tervezés nélkül, melyhez a korszerű eszközök és technológiák hatékony támogatást nyújtanak. Ezt kívánja szolgálni a DSinGIS projekt a doktori iskola létrehozásával, olyan szakemberek képzésével, akik geoinformatikai tudásukkal járulnak hozzá Üzbegisztánban a városi és vidéki környezet fejlesztéséhez és ugyanakkor megóvásához.