2019. december 13-14-én a Digitális Adatgyűjtés modul keretében a magyarországi ipari partnerek támogatásának jóvoltából az UNIGIS hallgatók valamint másodéves földmérő hallgatók idén a légi térképezés és fotogrammetria rejtelmeivel ismerkedhettek meg az Eurosense Kft.-nél. Gross Miklós, a GEO egykori tanáraként számos elméleti kérdést is megvilágítva tartott előadást a hallgatóknak.

December 14.-én a terepi adatgyűjtés elméleti és gyakorlati hátterét vázolta fel Péter Tamás a Leica Geosystems Magyarország 3D pontfelhő szakértője. A workshop során lézerszkenneres mérést követően bemutatta a pontfelhő feldolgozás menetét is. A felmért pontfelhőt a diákok rendelkezésére bocsátotta további feldolgozásra.