2020. január 15-re, az egykori Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) Bosnyák téri székházába, fórumra hívták azokat a közintézményeket, akik a pilóta nélküli repülőeszközök alkalmazásában valamilyen módon érintettek. A FÖMI jogutódlással történő megszűnését követően annak egyes osztályai - így a Fotogrammetriai Osztály is - a Miniszterelnökség háttérintézményeként működő Lechner Tudásközponthoz kerültek, ott folytatják korábbi tevékenységüket, melyek újabbakkal egészülnek ki. Nem véletlen a szakmai közönség összehívása, hiszen a szervezeti változással itt összpontosulnak az épített környezethez kapcsolódó térinformatikai adatbázisok és erőforrások, melyek újabb feladatokat generálnak.

A fórum célja volt az UAV-val foglalkozók tapasztalatainak megosztása, gondolatébresztés, mely a szervezeti átalakulást követően is hozzájárul a széles szakmai összefogáshoz és együttműködéshez. A mintegy 70-80 résztvevőt Dr. Sík András, a Tudásközpont Térbeli Szolgáltatások igazgatója köszöntötte, majd Balla Csilla, a Fotogrammetriai Osztály osztályvezetője üdvözölte a hallgatóságot, és innen a fórum moderátori szerepét is ellátta.

Az MH Geoinformációs Szolgálata, a Légtér.hu Kft., a HM Zrínyi Nonprofit Kft. és az MTA-TAKI munkatársai mellett megjelentek az UAV technológiát oktató egyetemek közül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Soproni Egyetem és az Óbudai Egyetem oktatói is. Az Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézete részéről (Dr. Tóth Zoltán társszerzőségével) Balázsik Valéria számolt be az intézetben az UAV alkalmazások pontossági kérdéseire irányuló, több éve folyó kutatásaik eredményeiről, illetve ismertette egy erre a célra tervezett újabb tesztpálya kialakításának terveit, előkészületeit. A fórumon elhangzott előadások a jogszabályi környezet, a légi távérzékelési engedélyezési eljárás ügyrendje, az eseti légtérengedélyek, az európai uniós szabályozások és biztonságtechnika témaköröket érintették. A felsőoktatási intézmények képviseletében megjelent kollégák a nyílt forráskódú fotogrammetriai szoftverek használhatóságáról, képességeiről, esettanulmányokról, pontossági vizsgálatok eredményeiről, azok erdészeti alkalmazhatóságáról, illetve hiperspektrális felvételezések tapasztalatairól számoltak be a jelenlévőknek.

Az UAV technológiákon keresztül a fotogrammetria mára már mindenki számára elérhetővé vált, így fontos, hogy a geodézia és térképészet különböző pontosságot megkövetelő alkalmazásai megfelelő minőségbiztosítás mellett valósuljanak meg, ami mindannyiunk érdeke. Ezt a nézetünket képviseltük ezen a fórumon, és ezt valljuk a továbbiakban is. Köszönjük a lehetőséget, a szervezést és lebonyolítást a Lechner Tudásközpontnak, Balla Csillának és kollégáinak!

A fórum előadásai a  http://rendezveny.lechnerkozpont.hu/node/28 linken elérhetőek.