kari kitüntetés alapításáról

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Karának Kari Tanácsa kitüntetést alapít azzal a céllal, hogy elismerje a Főiskolai Kar munkatársainak és azon külső szakembereknek a tevékenységét, akik hozzájárultak a főiskola célkitűzéseinek és feladatainak végrehajtásához, a főiskola jó hírnevének megítéléséhez, öregbítéséhez.

A kitüntetés neve: GEO Emlékérem

A kitüntetés a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar,

GEO Emlékérem feliratú plakettből és oklevélből áll.

A Kar munkatársainak esetében a kitüntetéssel pénzjutalom is jár, melynek összege a mindenkori diplomás minimálbérrel egyezik meg. Kaphatják: évente 1 fő kari munkatárs és 1 fő külső szakember. A kitüntetést egy személy csak egy alkalommal kaphatja meg.

Az odaítélés szempontjai: 

  • a karon hosszú időn át végzett, elismerten eredményes oktatási, nevelési, szolgáltató és adminisztratív tevékenység; 
  • a kutatómunkában elért, a kar tekintélyét is erősítő kiváló eredmény;
  • a képzés megújítását szolgáló, szakmai elismerést kiváltó kezdeményezés;
  • a főiskola érdekeit szolgáló kimagasló tevékenység;
  • a kar fejlődését jelentősen elősegítő külső támogatás. 

Az odaítélés feltételei: 

  • munkatársak esetében legalább öt éves munkaviszony;
  • külső szakember esetében legalább öt év folyamatos munkakapcsolat a karral; 

A kitüntetés átadásának időpontja: a kari tanévzáró ünnepség.

Kitüntetési javaslatot a szervezeti egységek vezetői tehetnek. Az írásban megfogalmazott javaslatot a kar főigazgatójának kell címezni. A javaslatnak tartalmaznia kell a felterjesztett személy fontosabb életrajzi adatait, a kitüntetésre érdemesített tevékenység részletes leírását, eredményeinek bemutatását. A javaslat beadásának határideje: tárgyév április 30.

A kitüntetések odaítélésről – a vezetői testület véleménye alapján – a Kari Tanács titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt. A kitüntetéseket a Főiskola főigazgatója, vagy megbízottja adja át.

A kitüntetéssel egyidejűleg a kitüntetett személy rövid életrajza, fényképe és méltatása bekerül a GEO Aranykönyvébe.

Az Alapító Okiratot a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar

Kari Tanácsa 19/2003. (IV. 9.) sz. határozatával 2003. április 9-én fogadta el.